25. Aug. 2016 Prvi dan uèešæa na 5. Slovenskom meðunarodnom ekonomskom forumu


Prvog dana, 24.avgusta, posete delegacije Maèvanskog upravnog okruga Brjanskoj guberniji, koju predvodi naèelnik Okruga, g-din Dragoslav Milanoviæ, a u kojoj uèestvuje i predsednik opštine Bogatiæ, Nenad Beserovac, u Gradskoj kuæi uprilièen je prijem za našu delegaciju èiji je domaæin bio gradonaèlenik grada Brjanska, g-din Aleksandar Anatolijeviè Hlimankov sa saradnicima. On je našoj delegaciji poželeo dobrodošlicu i uspešan nastup na 5. Slovenskom meðunarodnom ekonomskom forumu, koji se održava od 25. do 27.08.2016.godine i upoznao goste sa slavnom istorijom svoga grada, dugom preko hiljadu godina.Grad Brjansk 17. septembra obeležava 1031.roðendan.

Centralni dogaðaj ovog sastanka bilo je potpisivanje Protokola o namerama izmeðu grada Brjanska i opštine Bogatiæ, a koji nakon verifikacije dve administracije, treba da preraste u Sporazum o saradnji na polju kulture, obrazovanja , sporta, ali pre svega ekonomskoj saradnji. Protokol su, uz prisustvo domaæih medijskih kuæa, potpisali gradonaèelnik Hlimankov i predsednik Beserovac.

U popodnevnim èasovima naša delegacija posetila je Brjanski državni agrarni univerzitet. U rektoratu Univerziteta, goste iz Srbije doèekao je rektor Nikolaj Maksimoviè Belous sa saradnicima. Nakon obilaska Univerziteta i upoznavanja sa njegovom istorijom i naèinom funkcionisanja, domaæini su za našu delegaciju priredili sveèanu veèeru.

VRH