24. Aug. 2016 OPŠTINA BOGATIÆ NA 5.SLOVENSKOM EKONOMSKOM FORUMU

5.SLOVENSKI EKONOMSKI FORUM
5.SLOVENSKI EKONOMSKI FORUM

Delegacija predstavnika Lokalnih samouprava i privrednika Maèvanskog upravnog okruga uèestvuje na 5. Slovenskom ekonomskom forumu koji se održava u Brjansku, Rusija, od 24. do 27.avgusta 2016.godine, na kojem uèestvuje 56 zemalja.

Naèelnik Maèvanaksog upravnog okruga Dragoslav Milanoviæ koji predvodi delegaciju, potpisaæe sporazum o ekonomskoj, kulturnoj i obrazovnoj saradnji Maèvanskog okruga sa gubernatorom Brjanska.

Predsednik Opštine Bogatiæ, Nenad Beserovac na forumu æe predstaviti geotermalne potencijale naše Opštine. On je ovom prilikom istakao da je uèešæe na forumu prilika da se predstave privredni potencijali naše opštine i da se uspostavi saradnja sa privrednicima i moguæim investitorima.

 Poziv za uèešæe na forumu, usledio je posle posete predstavnika Investicionog fonda Rianske oblasti u Rusiji, Maèvanskom okrugu, u julu 2016.godine. 

VRH