18. Aug. 2016 Rekordan broj od 95 prikupljenih jedinica krvi u akciji Crvenog krsta u Bogatiæu

Rekordan broj davaoca krvi u Bogatiæu
Rekordan broj davaoca krvi u Bogatiæu


Video prilog Rekordan broj od 95 prikupljenih jedinica krvi u akciji Crvenog krsta u Bogatiæu

Crveni krst Bogatiæ je u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije organizovao tradicionalnu akciju dobrovoljnog davalaštva u prostorijama FK „Maèva“ u Bogatiæu. U toku kalendarske godine organizuju se tri akcije namenjene rezervema krvi Instituta. U letnjem periodu èeste su nestašice krvi u Srbiji, pa stoga su ovakve akcije od velikog znaèaja za nesmetano leèenje pacijenata i sprovoðenje operativnih programa u bolnicama.

Akciji se odazvalo 111 davalaca, a nakon lekarskih pregleda njih 95 je dalo krv. Meðu njima je i 35 davalaca koji prvi put uèestvuju u akcijama.

Ovo je rekordan broj prikupljenih jedinica u odnosu na sve dosadašnje akcije koje su organizovane u Bogatiæu“, rekao jeDražen Paviæ, sekretar Crvenog krsta.

Akciju su podržali i svi humani ljudi koji su pritekli u pomoæ za leèenje Miše Vuletiæa, koji je nedavno nastradao u eksploziji plinske boce i koji èeka na transplataciju kože. Za operacije biæe neophodne i dodatne jedinice krvi, iako je Crveni krst za sada obezbedio dovoljne kolièine.

Akciji se odazvao i veliki broj mladih koji su prvi put dali krv, ali i višestrukih davalaca, koji svojim primerom nastoje da podignu svest o dobrovoljnom davalaštvu. Crveni krst je do sada organizovao 11 akcija od ukupno 22 planirane za ovu godinu. 

VRH