14. Aug. 2016 Maèvanska svadba – Hajduèko veèe 2016

Maèvanska svadba
Maèvanska svadba
Maèvanska svadba
Maèvanska svadbaVideo prilog Maèvanska svadba
Video prilog Maèvanska svadba – Hajduèko veèe 2016

Tradicionalna kulturno-turistièka manifestacija „Hajduèko veèe“ u opštini Bogatiæ održava se po 50. put. Maèvanska svadba predstavlja svu raskoš i lepotu bogate kulturne baštine, tradicije i obièajnih rituala.Inspirisana motivima i junacima dela zavièajnog pisca Janka Veselinoviæa, ova turistièka priredba neguje tradiciju i od zaborava èuva stare obièaje Maève. Svadbena povorka raspevanih svatova i kiæenih fijakera krenula je sa hipodroma u Bogatiæu.

U centru je odigrano svadbeno kolo, a potom se svadbena povorka uputila ka mladinoj kuæi u „Etno park“ u Sovljak. Na ulasku u selo svatove je presrela „Hajduèka busija“. Stari maèvanski obièaji prosidbe devojke odvijali su se u dvorištu “mladine kuæe”. Kada su svatovi odigrali “povodno kolo”, svadbena povorka fijakera sa mladencima zaputila se prema Crnoj Bari “mladoženjinoj kuæi” na “Vasin šib”.

Program manifestacije nastavljen je takmièenjem za izbor harambaše. Nakon proglašenja pobednika i uruèenja nagrada održaæe se koncert Ane Bekute.

VRH