13. Aug. 2016 Hajduèko veèe 2016 – takmièenje lovaca, ribolovaca i kulinara u pripremanju Hajduèkog kotliæa

Hajduèko veèe 2016
Hajduèko veèe 2016
Hajduèko veèe 2016
Hajduèko veèe 2016
Hajduèko veèe 2016
Hajduèko veèe 2016
Video prilog Hajduèko veèe 2016 – takmièenje lovaca, ribolovaca i kulinara u pripremanju Hajduèkog kotliæa

Tradicionalna kulturno-turistièka manifestacija „Hajduèko veèe“ u opštini Bogatiæ održava se po 50. put. Inspirisana motivima i junacima dela zavièajnog pisca Janka Veselinoviæa, od 1966. godine kada je ustanovljena, ova turistièka priredba neguje tradiciju i od zaborava èuva stare obièaje Maève.

U ranim jutarnjim èasovima na „Vasinom šibu“ u Crnoj Bari, poèeo je program prvog dana manifestacije. Lovaèko udruženje „Maèva“ iz Bogatiæa, bilo je organizator takmièenja u gaðanju glinenih golubova. Ekipno i pojedinaèno, u lovaèkim veštinama takmièilo se oko 20 ekipa, kako sekcija sa teritorije opštine Bogatiæ, tako i iz susednih gradova, opština i Republike Srpske. U ekipnoj konkurenciji pobedilo je Lovaèko udruženje "Maèva" iz Bogatiæa, dok je u pojedinaènoj pobedu odneo Goran Jokiæ, takoðe èlan domaæeg udruženja.

Takmièenje dece ribolovaca u pecanju ribe na plovak okupilo je oko 50 uèesnika, a organizator je bila Opštinska organizacija sportskih ribolovaca „Klen“ iz Bogatiæa.U konkurenciji mlaðih pionira pobedio je Jovan Puziæ iz Bogatiæa, dugi je bio Zoran Bajunoviæ i treæi Dražen Drakuliæ, u kategoriji starijih pionira, prvi je bio Dejan Toviloviæ iz Badovinaca, drugi Srðan Rosiæ, treæi Danijel Danojliæ i u konkurenciji devojèica pobedila je Dijana Bajunoviæ, druga je bila Suzana Mijatoviæ i treæa Teodora Jevtiæ.

U pripremanju „Hajduèkog kotliæa“, uèestvovalo je devet ekipa. Pripremali su se tradicionalni gurmanski specijaliteti.

Na obali Drine, Savez izviðaèa Opštine Èukarica u saradnji sa odredom izviðaèa „Mihajlovac“, organizovao je tradicionalni kamp u kojem uèestvuje oko 40 mališana, meðu njima i izviðaèi iz Slovenije, Makedonije i Kosova. Oni veæ 21 godinu za redom uèestvuju i podržavaju manifestaciju.

Organizatori manifestacije su Turistièka organizacija opštine Bogatiæ, Kulturno-obrazovni centar, a pokrovitelj Opština Bogatiæ. Za najuspešnije takmièare obezbeðene su vredne nagrade i priznanja.

VRH