13. Aug. 2016 Startovala Hajduèka regata 2016

Startovala Hajduèka regata 2016
Startovala Hajduèka regata 2016
Startovala Hajduèka regata 2016
Startovala Hajduèka regata 2016
Startovala Hajduèka regata 2016
Startovala Hajduèka regata 2016
Video prilog Startovala Hajduèka regata 2016

Sa “Alanoviæa navoza” u Prnjavoru startovala je peta po redu ”Hajduèka regata” u okviru manifestacije “Hajduèko veèe 2016”.Regata je manifestacija turistièko-rekreativnog karaktera, a prvi put je organizovana 2011.godine. Organizator je Turistièka organizacija opštine Bogatiæ.

"Hajduèka regata" ukljuèuje reku Drinu kao veliki turistièki potencijal opštine Bogatiæ i ujedno simbolizuje privrženost i neraskidivost svakodnevnog zajednièkog života Maèvana i reke Drine.

Oko èetrdeset plovila krenulo je sa "Alanoviæa navoza" u ataru sela Prnjavor. Ukupna dužina spusta je preko 25 kilometara. Uèesnici æe pauzu napraviti u Badovincima, gde ih oèekuje osveženje, mali predah sa pauzom za ruèak i pri polasku prikljuèenje novih posada.

Regata æe nakon šest èasova spusta pristati u Crnoj Bari (lokacija Vasin šib), u blizini ušæa Drine u Savu.

Za bezbednost su zaduženi policija, ronioci, spasioci, redar na kopnu i u vodi, lekarske ekipe i sanitetska vozila.

Program u Crnoj Bari nastaviæe se kvalifikacijama za izbor harambaše,takmièenjem pevaèa amatera, kulturno – umetnièkim programom i koncertom Pavla Dejaniæa.

VRH