3. Aug. 2016 Poèela vakcinacija goveda protiv bolesti kvrgave kože


Od ponedeljka 1. avgusta, pet veterinarskih stanica na podruèju opštine Bogatiæ, ovlašæenih da vrše poslove po Programu mera zdravstvene zaštite životinja, poèelo je sa vakcinacijom goveda, u cilju spreèavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja bolesti "kvrgave kože" (nodularni dermatitis). Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, obezbedila je ukupno 9750 vakcina.

“Veterinarska stanica Bogatiæ” nadležna za Bogatiæ, Klenje, Banovo Polje i Metkoviæ, dobila je 3750 vakcina, “Zoo Lek” Badovinci, zaduženi za Badovince i Oèage - 1750, “Lusa Vet” raspolaže sa 1500 doza, a nadležni su za Salaš Crnobarski, Glogovac, Sovljak i Crnu Baru, “Vet bol klinika” poseduje 1500 vakcina, koje æe aplikovati u nadležnom reonu - Glušci, Uzveæe, Belotiæ i “02 Vet” iz Dublja raspolaže sa 1250 vakcina i nadležni su za Dublje.

Rok za završetak vakcinacije je 25. avgust. Vakcinacija se odvija prema planu i programu svake veterinarske stanice, u kojima su saglasni, da æe ovaj posao obaviti u predviðenom roku.

Prenosimo i zvanièno obaveštenje Uprave za veterinu, koje je objavljeno na zvaniènom sajtu Ministarstva poljoprivrede, a u kojem se istièe da je vakcina i vakcinacija protiv bolesti kvrgave kože potpuno besplatna za vlasnike i držaoce goveda. Kompletno obaveštenje možete proèitati na sledeæem linku:http://www.mpzzs.gov. 

VRH