31. Mar. 2016 38. sednica SO Bogatiæ: Razrešenja i imenovanja direktora TOOB i KOC-a

38. sednica SO Bogatiæ
38. sednica SO Bogatiæ
38. sednica SO Bogatiæ
38. sednica SO Bogatiæ
38. sednica SO Bogatiæ
38. sednica SO Bogatiæ

Tridesetosma sednica Skupštine opštine Bogatiæ donela je žuènu raspravu oko razrešenja i imenovanja direktora Turistièke organizacije i Kulturno-obrazovnog centra Bogatiæ. Odbornica Grupe graðana "Pozitivna Maèva" Dragana Radovanoviæ, istakla je da je opština Bogatiæ jedina opština u Srbiji, koja menja dva uspešna direktora dvadeset dana pred izbore. Veæinom glasova smenjen je dosadašnji direktor Turistièke organizacije Darko Mašiæ, èlan Grupe graðana "Pozitivna Maèva", a na njegovo mesto izabrana je Snežana Janjiæ, diplomirani ekonomista iz Bogatiæa, na predlog Nove Srbije.

Smenjen je i bivši direktor Kulturno-obrazovnog centra Ivan Radovanoviæ, takoðe èlan "Pozitivne Maève", a na njegovo mesto izabrana je Tanja Jurišiæ iz Crne Bare, master spec. odnosi sa javnošæu i marketing, ispred Socijalistièke partije Srbije.

Predsednik opštine Bogatiæ Nenad Beserovac, napomenuo je da su razrešenja politièke odluke vladajuæe veæine.

Meðu znaèajnijim taèkama, bilo je razrešenje èlana Opštinskog veæa Dana Rosiæa iz Badovinaca. Na njegovo mesto imenovan je Aleksandar Andriæ, diplomirani pravnik iz Badovinaca, kadrovi Srpske napredne stranke. Na sednici je usvojena i odluka o utvrðivanju erozivnog podruèja i mere za spreèavanje šteta od erozija na podruèju opštine Bogatiæ, kao i operativni plan odbrane od poplava od voda II reda. Odluke je obrazložio Miroljub Staniæ, naèelnik Štaba za vanredne situacije. Usvojen je i zakljuèak o davanju saglasnosti na izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Drekcije za graðevinsko zemljište, puteve i izgradnju.

VRH