29. Mar. 2016 ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање/суфинансирање потреба у области спорта на територији општине Богатић за 2016.годину

На основу Закона о спорту („Сл.гласник РС“, бр. 24/2011 и 99/2011) и Правилника о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе Општине Богатићбр. 06-6-436/2015-01 од 13.02.2015.године и Правилника о категоризацији спортских удружења (Клубова) из области такмичарског спорта Општине Богатић , бр.06-6-437/2015-01 од 13.02.2015.годинеи Одлуке о расписивању јавног конкурса, бр.80/2016-01 од 28.03.2016.године

ОПШТИНА БОГАТИЋ
РАСПИСУЈЕ


ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање/суфинансирање потреба у области спорта на територији
општине Богатић за 2016.годину

КОНКУРС У ЦЕЛОСТИ И ПРИЈАВНИ ОБРАСЦИ МОГУ СЕ ПРЕУЗЕТИ У ПРИЛОГУ ИСПОД ОВОГ ТЕКСТА, КАО И У РУБРИЦИ КОНКУРСИ НА ОВОМ САЈТУ

Документи
VRH