28. Mar. 2016 Još jednim autom gerontodomaæice brže do starih i bolesnih


Video prilog Još jednim autom gerontodomaæice brže do starih i bolesnih

Karitas je nevladina organizacija èiji je osnovni cilj poboljšanje života starih, bolesnih, nemoænih, fizièki hendikepiranih lica, bez obzira na njihovu versku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost. Projekat se realizuje u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Domom zdravlja Bogatiæ, a finansiran je sredstvima Minastarstva za rad, zapošljavanje, boraèka i socijalna pitanja, „Caritasa“ i opštine Bogatiæ.
„Uspešna saradnja Karitasa i Opštine Bogatiæ se nastavlja, proširujemo nivo i kvalitet usluge, nadamo se da æe uz ovaj novi auto naše domaæice biti još mobilnije na terenu tokom cele nedelje da pomognu našim korisnicima. Sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boraèka i socijalna pitanja, u petak smo potpisali ugovor vredan 2.883 000 dinara. Namenska su sredstva, tako æemo ih i trošiti i time poboljšati nivo socijalne usluge na teritoriji Opštine Bogatiæ“, izjavio je Nenad Beserovac, predsednik Opštine Bogatiæ.
U Karitasovom timu kuæne nege rade èetiri gerontodomaæice, a od danas æe njihov rad biti efikasniji, jer su dobili još jedan auto na korišæenje radi obavljanja svojih aktivnosti.
„Prošle godine smo zapoèeli pružanje usluga i pomoæ u kuæi, korisnici su veoma zadovoljni uslugama. Ove godine nastavljamo i unapreðujemo rad, obezbeðeno je još jedno vozilo zato što nam se sve veæi broj starih i bolesnih ljudi obraæa za pomoæ“, istakao je Miroljub Nikoliæ, direktor „Caritasa“ u Šapcu.
Za ovu godinu obezbeðena su finansijska sredstva za nastavak projekta.

VRH