28. Mar. 2016 Za kulturu izdvojeno 2 miliona dinara iz budžeta opštine

2 miliona za kulturu
2 miliona za kulturu
Video prilog Za kulturu izdvojeno 2 miliona dinara iz budžeta opštine

Danas su u našoj opštini potpisani ugovori o finansiranju i sufinansiranju projekata iz oblasti kulture. Predsednik Opštine Nenad Beserovac, doneo je odluku o raspodeli sredstava udruženjima iz oblasti kulture i izdavaèima knjiga, na osnovu javnog konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata.
„Prošle godine smo putem konkursa dodelili sredstva u skladu sa Zakonom u iznosu od 1.000 000 dinara. Ove godine smo doneli pravilnike i razgranièili smo davanja iz oblasti kulture, i izdvojeno je 2.000 000 dinara. Imamo i dva nova korisnika, KUD“Janko Veselinoviæ“ i „Jelica“. Oko 98% sam prihvatio predloge komisije, koja je struèno i profesionalno obavlila svoj posao“ izjavio je Nenad Beserovac, predsednik Opštine Bogatiæ.
Odluka je donešena na osnovu predloga komisije koja je ocenjivala pristigle projekte, a podržano je i nekoliko izdavaèkih projekata-knjiga.
„Ispred komisije koja je brojala pet èlanova mogu da kažem da su utisci zadovoljavajuæi što se tièe dodele. Donetim odlukama podstièemo i afirmišemo kulturu koja treba da bude osnovna žila kucavica u našoj opštini“ rekao je Ivan Radovanoviæ, direktor KOC-a.
Za ovu namenu iz opštinskog budžeta izdvojeno je 1.600 000 dinara, a preostalih 400 000 dinara biæe upotrebljeno u toku godine za „vanredne troškove“. Odobrena sredstva dobila su kulturno-umetnièka društva iz: Belotiæa, Salaša Crnobarskog, Glušaca, Banovog Polja, Crne Bare, Klenja, Badovinaca, Dublja i Bogatiæa.
Svoje oduševljenje nije krio ni pesnik Ivan Loliæ, profesor književnosti, izjavivši za Maèva Info:
„Prijatno sam iznenaðen ovim što èini Opština Bogatiæ, želja da se pomogne mladim umetnicima je po meni izvanredan gest koji je za svaku pohvalu. Potpisivanjem ovih ugovora od strane nas umetnika, približavamo sebe jedni drugima, družimo se, pružamo ruku i ujedinjujemo se zarad buduæe saradnje“ .
Dobijeni novac biæe upotrebljen za redovan rad društava, kupovinu opreme, gostovanja, organizaciju koncerata i ostalih aktivnosti.

VRH