25. Mar. 2016 Opština Bogatiæ potpisala ugovor o namenskim transferima za razvoj usluga socijalne zaštite

Opštini Bogatiæ oko 3 miliona dinara
Opštini Bogatiæ oko 3 miliona dinara
Opštini Bogatiæ oko 3 miliona dinara
Opštini Bogatiæ oko 3 miliona dinara
Opštini Bogatiæ oko 3 miliona dinara
Opštini Bogatiæ oko 3 miliona dinara

Opština Bogatiæ je jedna od 125 lokalnih samouprava koja je danas u Beogradu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boraèka i socijalna pitanja potpisala ugovor o namenskim transferima namenjenim za razvoj i uspostavljanje usluga iz oblasti socijalne zaštite.

Namenski transferi koji su obezbeðeni u ukupnom iznosu od 400.000.000,00 dinara namenjeni su razvoju postojeæih i uspostavljanju novih usluga socijalne zaštite, poput dnevnih boravaka, pomoæi u kuæi, prihvatilišta, lièni pratilac deteta i slièno u svim lokalnim samoupravama koje su ispod republièkog proseka razvijenosti.

Namenski transferi za usluge iz oblasti socijalne zaštite odobreni Ugovorom koji je ispred opštine Bogatiæ potpisao predsednik Opštine Bogatiæ, g-din Nenad Beserovac iznose 2.883.878,62 dinara.

Povodom potpisivanja ugovora predsednik opštine Bogatiæ, g-din Nenad Beserovac istakao je sledeæe:
"Drago mi je što je opština Bogatiæ prepoznata od strane Ministarstva kao opština koja je u prethodnom periodu vodila odgovornu socijalnu politiku i unapredila paletu socijalnih usluga koje pruža, a iznos namenskih transfera od skoro 3.000.000,00 dinara shvatili smo kao nagradu na visinu budžetskih sredstava opredeljenih za pomoæ socijalno ugroženih kategorija stanovništva naše opštine.

Opština Bogatiæ je krajem decembra 2015.godine takoðe sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boraèka i socijalna pitanja potpisala ugovor u vrednosti od 1.500.000,00 dinara za finansiranje projekta "Unapreðenje usluge pomoæi u kuæi" koji opština sprovodi sa Caritasom.

VRH