22. Mar. 2016 Ј А В Н И П О З И В ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016. ГОДИНИ

Ј А В Н И П О З И В
ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016. ГОДИНИ

I Намена средстава за остваривање јавног интереса

Јавни позив за учешће на конкурсу се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.
Расписује се један јавни позив за 2016. годину.
Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација траје до 31.12.2016. године.

II Износ средстава опредељених за конкурс

Одлуком о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета општине Богатић ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања за 2016. годину, коју је донео председник Општине Богатић, дана 18.03.2016. године, под бројем: 65/2016-01,средства у износу од 5.000.000,00 динара намењена су за конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 1.500.000, 00 динара.
 

КОНКУРС У ЦЕЛОСТИ И ОБРАСЦИ МОГУ СЕ ПРЕУЗЕТИ НА ОВОЈ СТРАНИ ИЛИ У ОДЕЉКУ КОНКУРСИ

Документи
VRH