9. Mar. 2016 Извештај о другој ванредној седници Штаба за ВС Богатић и стању на водотоцима I реда на територији општине на дан 09.03.2016. год

Водостај
Водостај

Дана 09.03.2016. године са почетком од 8 часова одржана је друга ванредна седница Општинског штаба за ванредне ситуације. У једној тачки Дневног реда, комадант и начелник Штаба извршили су анализу тренутног стања на рекама Сави и Дрини, и известили присутне о предузетим мерама, као и оним које су у плану. Том приликом дат је преглед локација у небрањеном делу на које су се наведени водотокови излили, уз закључак да је тренутно стање стабилно. Од предузетих мера истакнуто је да је са стручним тимом ЈВП „ Србијавода“ и ВП „ Саве“ Шабац , процењена потреба превентивних радова на насипу у реону „ Бановог Брода“ у дужини од око 3 км. Радови ће се спровести након одлуке ЈВП „ Србијаводе“. Такође превентивно ће се деловати ( према процени) са МЗ Прњавор, на потезу Бадовинци-Прњавор, локације „ Куртовића ада“ и „ 6 реон“, на подизању привременог насипа у дужини од око 4 км, чиме би се спречио евентуални продор реке Дрине дубље у територију општине према МЗ Очаге. У ту сврху у приправности су механизација и људство „ Југокопа“ Шабац, као и ВП „Сава“. Истакнуто је да су месне заједнице уз наведене реке у приправности, нарочито МЗ Црна Бара где се константно врши извиђање и праћење промена на терену, те уредно о томе обавештава Штаб. На крају, закључено је да је тренутно стање на територији општине Богатић стабилно, а да ће Штаб за ВС у наредном периоду константно пратити даље промене на терену, те сходно томе и доносити даље одлуке и спроводити превентивне и оперативне мере.

Oбиласком терена у МЗ Црна Бара, у периоду између 11 и 14 часова, констатована је стагнација и благо опадање реке Дрине на локацији „ Васин шиб“.

Процена је да је тренутно под водом око 1000 ха у небрањеној зони. Тренутно на територији општине нема угроженог становништва.

VRH