8. Mar. 2016 Извештај о стању вода I реда на територији општине Богатић на дан 08.03.2016. године

Дринa
Дринa
Дринa
Дринa
Дринa
Дринa

Дана 08.03.2016. године у периоду од 10 до 14 часова извршен је обилазак водотокова I реда на територији општине Богатић.

У наведеном периоду начелник Штаба за ВС Богатић заједно са представицима ЈВП „ Србијаводе“ и ВП „Сава“ Шабац, и у пратњи представника локалне самоуправе и месних заједница Црна Бара и Бадовинци и инспектора ЦЗ за општину Богатић, обишао су више локација на реци Сави према селу Равњу ( „ Банов брод“), као и локацију „ Васин шиб“ на реци Дрини. Том приликом уочено је даље надирање наведених водотокова у небрањеној зони ( на неким местима и до ножица насипа).

Стручни тим је обишао и испланирао позајмиште материјала у „ Игњатовој бари“, затим и донео процену о могућем предузимању одбране у дужини од 3 км на потезу Банов брод према Равњу. О наведеним мерама договорена је том приликом накнадна одлука, у зависности од промене стања на терену.Превентивно је извучено и ускладиштено 100 кубипа песка на локацији у центру МЗ Црна Бара.

У МЗ Бадовинци непосредним увидом је закључено да је тренутно стање на реци Дрини стабилно, уз даље константно праћење њеног најављеног пораста.

Према тренутној процени, под водом је око 600 ха у небрањеном делу, и нема угроженог становништва.

VRH