31. Aug. 2015 Pomoæ prvacima - lakše do prvog slova

Pomoæ prvacima - lakše do prvog slova
Pomoæ prvacima - lakše do prvog slova
Pomoæ prvacima - lakše do prvog slova
Pomoæ prvacima - lakše do prvog slova
Pomoæ prvacima - lakše do prvog slova
Pomoæ prvacima - lakše do prvog slova
Video prilog Pomoæ prvacima - lakše do prvog slova

Danas je u OŠ “Mika Mitroviæ“ u Bogatiæu prireðen prijem za ðake prvake, iz svih šest osnovnih škola sa teritorije opštine. Dvesta trideset mališana dobilo je jednokratnu novèanu pomoæ u iznosu od po 4000 dinara, kao i besplatni saobraæajni paket, dar lokalne samouprave.

Prikljuèivši se akciji Ministarstva prosvete i unutrašnjih poslova, kada je u pitanju bezbednost najmlaðih uèesnika u saobraæaju,ðacima prvacima podeljeni su saobraæajni bukvar, prsluk sa motivima školaraca i reflektujuæe narukvice. Agencija za bezbednost saobraæaja poklonila je priruènik, “Pažljivko - pravila u saobraæaju”, a Crveni krst Bogatiæ raspored èasova.

Prisutnim ðacima, roditeljima i prosvetnim radnicima, obratili su se: Miladin Stanèetiæ, naèelnik Odeljenja društvenih delatnosti i predsednik Opštine Bogatiæ Nenad Beserovac, koji je istakao, da lokalna samouprava treæu godinu za redom, obezbeðuje skromnu pomoæ prvacima u okviru svojih moguænosti.

Ove godine najveæi broj prvaka upisano je u OŠ “Mika Mitroviæ” u Bogatiæu - èetrdeset tri uèenika, a najmanje u OŠ „Cvetin Brkiæ“u Glušcima - njih deset.

VRH