26. Aug. 2015 Održana XXXIII sednica SO Bogatiæ

XXXIII sednica SO Bogatiæ
XXXIII sednica SO Bogatiæ
XXXIII sednica SO Bogatiæ
XXXIII sednica SO Bogatiæ
XXXIII sednica SO Bogatiæ
XXXIII sednica SO Bogatiæ
Video prilog Održana XXXIII sednica SO Bogatiæ

XXXIII sednice SO Bogatiæ na kojoj je bilo pet taèaka dnevnog reda, ekspresno je završena. Najvažnija odluka odnosila se na usvajanje programa obnove objekata javne namene u nadležnosti opštine Bogatiæ. Usvajanje programa znaèajno je zbog kompletiranja konkursne dokumentacijeza dobijanje sredstava u visini od 10.000.000 dinara, koja su neophodna za rešavanje problema vodosnabdevanja u MZ Crna Bara, Glogovac, Sovljak, Banovo Polje i Salaš Crnobarski.

„Kancelarija za pomoæ i obnovu poplavljenih podruèja,dodeljuje sredstva za ovu namenuiz Fonda solidarnosti Evropske unije. Na osnovu izveštaja Rudarsko-geološkog fakulteta, odreðene su dve lokacije za kopanje bunara, koji æe kasnije poslužiti kao izvorišta za seoski vodovod“, rekao je Nenad Beserovac, predsednik Opštine Bogatiæ.

„Ovo je prvi korak u rešavanju kompleksnog problema i zato je neophodan sistemski pristup. Konkursnu dokumentaciju predaæemo veæ sutra i oèekujemo da ovaj problem bude rešen u što kraæem roku“, dodao je Beserovac.

Usvojena je i prva izmena i dopuna finansijskog plana i programa ureðivanja graðevinskog zemljišta, održavanja, zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i sanacije puteva i izgrandje, na podruèju opštine Bogatiæ za 2015. god. JP „Direkcije za graðevinsko zemljište, puteve i izgradnju. Preraspodela sredstava izvršena je u skladu sa rebalansom budžeta.

“Najveæi deo sredstava preraspodeljen je na pozicije zimska služba i asfaltiranje puteva”, istakao je Matija Milovanoviæ, direktor DGZPI opštine Bogatiæ.

Na sednici su usvojena odluka o raspodeli dobiti za 2014. godinu JKP „Bogatiæ“, kao i odluka o prodaji osnovnog sredstva JKP.

VRH