24. Aug. 2015 Završena prva faza asfaltiranja opštinskih puteva

Završena prva faza asfaltiranja opštinskih puteva
Završena prva faza asfaltiranja opštinskih puteva
Završena prva faza asfaltiranja opštinskih puteva
Završena prva faza asfaltiranja opštinskih puteva
Završena prva faza asfaltiranja opštinskih puteva
Završena prva faza asfaltiranja opštinskih puteva
Video prilog Završena prva faza asfaltiranja opštinskih puteva

Direkcija za graðevinsko zemljište, puteve i izgradnju opštine Bogatiæ, sprovela je prvu fazu letnjih radova na sanaciji opštinskih putnih pravaca. Asfaltirano je 2.6 kilometara puteva u èetiri mesne zajednice:Bogatiæ,Uzveæe,Sovljak Dublje. Vrednost obavljenih radova je 15.284.000,00dinara, a radove je u roku izvela firma „Kompresor-ing“ iz Valjeva.

Asfalt je širine 4 metra, a uraðene su i bankine sa obe strane puta, širine od po 75 centimetara. U Dublju je asfaltiran sokak u uliciDraže Mihailoviæa dužine od oko 200 metara, Grobljanski sokaku Sovljaku dužine oko 400 metara i delovi tri ulice u Uzveæu, ukupne dužine oko 900 metara: Andrije VojinoviæaDragomira Tanasiæa Karaðorðeva. U Bogatiæu je asfaltirana ulica Ilije Beriæau dužini od 500 metara i nastavak ulice Pavla Orloviæa prema hipodromu, dužine 500 metara.

"Korist je dvostruka, kako za stanovnike ovog dela ulice, tako i za ljubitelje konjièkog sporta, koji u Maèvi ima bogatu tradiciju", rekao je Matija Milovanoviæ, direktor Direkcije za graðevinsko zemljište, puteve i izgradnju opštine Bogatiæ.

"Krajem septembra ilipoèetkom oktobra, planiran je poèetak jesenjih radovadruge faze, na sanaciji i asfaltiranju opštinskih puteva, ukupne dužine od 4.2 kilometra, u mesnim zajednicama:Dublje,Klenje,Badovinci, kao i putni pravac izmeðu Metkoviæa Belotiæa", dodao je Milovanoviæ.

VRH