14. Aug. 2015 Saopštenje za javnost Miroslava Dabiæa, zamenika predsednika opštine Bogatiæ

Miroslav Dabiæ, zamenik predsednika Opštine Bogatiæ
Miroslav Dabiæ, zamenik predsednika Opštine Bogatiæ

„Povodom pojedinih medijskih „napada“ i dezinformacija vezanih za radove na teritoriji Opštine Bogatiæ, kao i neprimerenih komentara na društvenim mrežama, imam obavezu da u interesu istine saopštim sledeæe:

Od samog dolaska na vlast u Opštini Bogatiæ trudili smo se da finansijska sredstva budu uložena tamo gde su najpotrebnija. Oko 100 miliona dinara je uloženo u putnu infrastrukturu i to tamo gde je najpotrebnije, gde nema asfalta i gde je asfalt u katastrofalnom stanju. Razumem da neko „napada“ kada se ništa ne radi, ali ne shvatam zašto se „napada“ izvoðenje radova na ureðenju školskog dvorišta OŠ u Bogatiæu, gde nastavu pohaða preko 800 uèenika, a zna se da je školsko dvorište u katastrofalnom stanju. Kada padne kiša, roditelji decu dovode u èizmama u školu, ðaci ne mogu da obavljaju ni redovne fizièko-nastavne aktivnosti u dvorištu, a kamoli da se malo poigraju.

Što se tièe radova na ureðenju ulice Mije Jovanoviæa, pored autobuske stanice, smatramo da je prioriteta to znaju kako deca sa teritorije naše Opštine koja dolaze na nastavu u Bogatiæ, tako i svi sugraðani, koji da bi izašli na trotoar moraju da skaèu sa kamena na kamen, kako bi prešli preko vode koja se tamo skupi posle svake kiše i tako nataložena ostaje danima.

Takoðe, trudili smo se da u isto vreme izvršimo zamenu azbestno-cementnih vodovodnih cevi, koje su raðene pre par decenija i koje su zakonom zabranjene, što nikog pre ovog našeg angažovanja nije interesovalo, iako je to jedina deonica (ulica) gde se one nalaze. Zamenu smo vršili novim cevima, koje nisu štetne po zdravlje ljudi.

Obeæavamo graðanima da æemo se i u narednom periodu truditi da im omoguæimo što bolje uslove za život, a dezinformatorima da nas njihove laži u tome neæe zaustaviti!

 

Miroslav Dabiæ, zamenik predsednika Opštine Bogatiæ

VRH