14. Aug. 2015 Ureðenje trotoara, parking prostora, zamena vodovodnih cevi u Bogatiæu

Ureðenje trotoara, parkinga, zamena vodovodnih cevi
Ureðenje trotoara, parkinga, zamena vodovodnih cevi
Ureðenje trotoara, parkinga, zamena vodovodnih cevi
Ureðenje trotoara, parkinga, zamena vodovodnih cevi
Ureðenje trotoara, parkinga, zamena vodovodnih cevi
Ureðenje trotoara, parkinga, zamena vodovodnih cevi

Radovi u ulici Mije Jovanoviæa u Bogatiæu, koje sprovodi Direkcija za graðevinsko zemljište, puteve i izgradnju uveliko su u toku. Ove godine, zbog nedovoljnih finansijskih sredstava, biæe izvedeni do autobuske stanice. Sledeæe sezone rekonstruisaæe se deo do poslovnice Elektrodistribucije u Bogatiæu.Po reèima nadležnih iz Direkcije za graðevinsko zemljište, ureðenje ove ulice od prioritetnog je znaèaja, jer se u njoj izmeðu ostalog nalaze autobuska stanica, Dom zdravlja, poslovnica Elektrodistribucije. Radi se kompletno ureðenje javne površine, trotoara, parking prostora i iviènjaka.

Po predviðenom planu i programu poslovanja Direkcije uraðen je projekat, javna nabavka sprovedena je na vreme, potpisan je ugovor i izvršena je procedura javne nabavke za nadzor.

Radove izvodi najpovoljniji ponuðaè, firma „ZETA DLJIN-LUÈANI“, izabrana na tenderu èija je vrednost 7 .224.000 dinara. Po izvršenoj proceduri javne nabavke za nadzor, sprovoðenje radova u ulici Mije Jovanoviæa kontroliše firma „HARMONIJA PROJEKT- VALJEVO“.

Istovremeno, „JKP Bogatiæ“ iskoristilo je priliku da stare vodovodne azbestne cevi, koje su kancerogene, zameni novim-polietilenskim.

„Potpuno je besmisleno pitanje koje se u javnosti i na društvenim mrežama ovih dana èesto postavlja: Da li su pomenuti radovi opravdani, pošto æe renovirana ulica u sluèaju postavljanja kanalizacionih cevi morati ponovo da se prekopava? S obzirom na to da kanalizacija nije završena ni u „sretnija vremena“, kada je bilo veæih moguænosti i više novca, nerealno je oèekivati da æe i za narednih pet godina biti uraðena. Mi smo konkurisali kod Ministarstva privrede za neophodna sredstva, jer bez uèešæa Republike, pretpristupnih fondova EU i Opštine sa 20%, taj projekat ne može biti realizovan“ izjavio je Matija Milovanoviæ, direktor J.P. Direkcija za graðevinsko zemljište, puteve i izgradnju Opštine Bogatiæ.

„ Ureðenje centra i prve zone ne može èekati, jer radovi na završetku kanalizacione mreže mogu poèeti i za 5 do 10 godina. Ako se za kanalizaciju obezbede finansijska sredstva, lako æe se izgled ulice vratiti u prvobitno stanje, jer se radi o neznatnim troškovima u odnosu na važnost i vrednost sadašnjeg projekta“ dodao je Milovanoviæ.

VRH