13. Aug. 2015 Predstavnici lokalne samouprave posetili kamp Saveza izviðaèa Opštine Èukarica u Crnoj Bari

Izviðaèi Opštine Èukarica u Crnoj Bari
Izviðaèi Opštine Èukarica u Crnoj Bari
Izviðaèi Opštine Èukarica u Crnoj Bari
Izviðaèi Opštine Èukarica u Crnoj Bari
Izviðaèi Opštine Èukarica u Crnoj Bari
Izviðaèi Opštine Èukarica u Crnoj Bari
Video prilog Predstavnici lokalne samouprave posetili kamp Saveza izviðaèa Opštine Èukarica u Crnoj Bari

Predstavnici lokalne samouprave u Bogatiæu posetili su kamp Saveza izviðaèa Opštine Èukarica, na obali Drine u Crnoj Bari i prisustvovali njihovim redovnim aktivnostima. Povodom dugogodišnje saradnje, a na poziv Saveza izviðaèa, predstavnici Opštine Bogatiæ uruèili su i prigodne poklone.

Ovo taborovanje organizuje se još od 1996. godine, a ovogodišnje, koje je poèelo 2. trajaæe do – 15. avgusta, pod geslom „Oseti avanturu- Srbija 2015“.

Svaki izviðaèki odred ima svoj šator, obeležje i opremu, a zajednièki uèestvuju u svim aktivnostima kojima rukovodi starešina kampa - Slaviša Bojoviæ. On je istakao, da æe Savez izviðaèa iz Èukarice i narednih godina nastaviti sa organizovanjem kampa na obali Drine.

Uobièajene svakodnevne aktivnosti izviðaèa ispunjene su brojnim zadacima. Ustajanje u 7 èasova, spremanje šatora, zbor za podizanje zastave, a organizovane su i obuke za orijentaciju u prirodi, topografiju, kao i ovladavanje veštinama kurira i prenošenja poruka na daljinu.

Ovo dugogodišnje kampovanje izviðaèa na „Vasinom šibu“, svake godine okuplja sve veæi broj uèesnika kako iz Srbije, tako i iz inostranstva, što je još jedan dokaz, da prirodni ambijent priobalja reke Drine, predstavlja veliki turistièki potencijal opštine Bogatiæ.

VRH