9. Aug. 2015 Startovala èetvrta po redu "Hajduèka regata"

4.Hajduèka regata
4.Hajduèka regata
4.Hajduèka regata
4.Hajduèka regata
4.Hajduèka regata
4.Hajduèka regata
Video prilog Startovala èetvrta po redu

Program drugog dana manifestacije "Hajduèko veèe", poèeo je "Hajduèkom regatom". Manifestacija turistièko-rekreativnog karaktera, prvi put je organizovana 2011.godine, a svake godine okuplja sve veæi broj uèesnika. Nije održana 2014. godine zbog posledica poplava.

Organizatori kao i svih predhodnih godina su: Turistièka organizacija opštine Bogatiæ, Mesna zajednica Prnjavor i Turistièka organizacija grada Šapca.

"Hajduèka regata" u okviru "Hajduèke veèeri", ukljuèuje reku Drinu kao veliki turistièki potencijal opštine Bogatiæ i ujedno simbolizuje privrženost i neraskidivost svakodnevnog zajednièkog života Maèvana i reke Drine.
Regata je tradicionalno krenula sa "Alanoviæa navoza" u ataru sela Prnjavor. Ukupna dužina spusta je preko 25 kilometara. Uèesnici æe pauzu napraviti u Badovincima, kod Pavloviæa mosta, gde ih oèekuje osveženje i mali predah sa pauzom za ruèak.

Regata æe nakon šest èasova spusta pristati u Crnoj Bari (lokacija Vasin šib), u blizini ušæa Drine u Savu.
Za bezbednost su zaduženi policija, ronioci, spasioci, redar na kopnu i u vodi, lekarske ekipe i sanitetska vozila.

Program u Crnoj Bari nastaviæe se takmièenjem za izbor harambaše, koje æe poèeti u 19 èasova, kao i koncertom Ace Lukasa, èiji je poèetak zakazan u 23 èasa. Cena ulaznice je 300 dinara, a parking mesta 100 dinara.

VRH