9. Aug. 2015 Prvi dan 47. po redu manifestacije „Hajduèko veèe“

Prvi dan 47. po redu manifestacije „Hajduèko veèe“
Prvi dan 47. po redu manifestacije „Hajduèko veèe“
Prvi dan 47. po redu manifestacije „Hajduèko veèe“
Prvi dan 47. po redu manifestacije „Hajduèko veèe“
Prvi dan 47. po redu manifestacije „Hajduèko veèe“
Prvi dan 47. po redu manifestacije „Hajduèko veèe“
Prvi dan 47. po redu manifestacije „Hajduèko veèe“
Prvi dan 47. po redu manifestacije „Hajduèko veèe“
Prvi dan 47. po redu manifestacije „Hajduèko veèe“
Prvi dan 47. po redu manifestacije „Hajduèko veèe“
Prvi dan 47. po redu manifestacije „Hajduèko veèe“
Prvi dan 47. po redu manifestacije „Hajduèko veèe“
Prvi dan 47. po redu manifestacije „Hajduèko veèe“
Prvi dan 47. po redu manifestacije „Hajduèko veèe“
Video prilog  Prvi dan 47. po redu manifestacije „Hajduèko veèe“

Tradicionalna kulturno-turistièka manifestacija „Hajduèko veèe“ u opštini Bogatiæ, održava se po 47. put. Inspirisana motivima i junacima dela zavièajnog pisca Janka Veselinoviæa, ova turistièka priredba neguje tradiciju i od zaborava èuva stare obièaje iz Maève.

Organizatori manifestacije su Turistièka organizacija opštine Bogatiæ, Kulturno-obrazovni centar, a pokrovitelj Opština Bogatiæ.

U ranim jutarnjim èasovima na „Vasinom šibu“ u Crnoj Bari, poèeo je program prvog dana manifestacije. Lovaèko udruženje „Maèva“ iz Bogatiæa, bilo je organizator takmièenja u gaðanju glinenih golubova. Ekipno i pojedinaèno, u lovaèkim veštinama takmièilo se oko 120 uèesnika, kako sa teritorije opštine Bogatiæ, tako i iz susednih gradova i opština. Ekipni pobednik je Lovaèko udruženje „Maèva“ iz Bogatiæa, a u pojedinaènoj konkurenciji pobedio je Mile Lukiæ iz Majura.

Takmièenje dece ribolovaca u pecanju ribe na plovak okupilo je oko 50 uèesnika, a organizator je bila Opštinska organizacija sportskih ribolovaca „Klen“ iz Bogatiæa. U kategoriji mlaðih pionira pobedio je Luka Lovèeviæ iz Bogatiæa, drugi je bio Uroš Ulardžiæ iz Bogatiæa, a treæi Zoran Bajunoviæ iz Badovinaca. U kategoriji starijih pionira najbolji je bio Nemanja Puziæ iz Bogatiæa, drugi je bio Dejan Toviloviæ iz Badovinaca, a treæi Ivan Stevanoviæ iz Crne Bare. U kategoriji pionirki pobedila je Isidora Jankoviæ iz Šapca, druga je bila Emilija Tripkoviæ iz Badovinaca, a treæa Anðela Ðorðeviæ iz Zajeèara.
U pripremanju „Hajduèkog kotliæa“, uèestvovalo je osam ekipa koje su brojale po tri èlana. Prvu nagradu „Zlatni kotliæ Maève“, osvojila je ekipa Vesne Ðuriæ iz Badovinaca, druga je bila ekipa Dragana Tomiæa iz Slepèeviæa, a treæa Branislava Zeèeviæa iz Sremske Mitrovice.
Za najuspešnije takmièare organizatori su obezbedili, medalje, pehare i vredne nagrade.

Centralni dogaðaj prvog dana manifesacije bila je tradicionalna “Maèvanska svadba” , koja predstavlja svu raskoš i lepotu ovog kraja. Ove godine sudbonosno “da” pred opštinskim matièarem, rekli su Miloš Kokanoviæ iz Klenja i Katarina Raševiæ iz Banovog Polja. Organizator svadbe kao i predhodnih godina bio je KOC Bogatiæ.

Veseli svatovi krenuli su od “mladoženjine kuæe” kod “Radovan kule” u Belotiæu. Dobri konji, ukrašeni amovi i fijakeri, kao nekad, vozili su svatove maèvanskim selima. U centru Bogatiæa tradicionalno je odigrano svadbeno kolo, a potom se svadbena povorka uputila ka mladinoj kuæi u „Etno park“ u Sovljak.

Svadbenoj povorci u Bogatiæu, pridružili su se i biciklisti, u okviru druge po redu biciklijade "Biciklom kroz Maèvu", u organizaciji Zelenih Bogatiæ i udruženja “Eko Drina” iz Badovinaca.

Na ulasku u selo, svatove je presrela „Hajduèka busija“.
Stari maèvanski obièaji prosidbe devojke, odvijali su se u dvorištu “mladine kuæe”. Nakon prosidbe, deveri su izveli mladu, a pod lipom je uprilièeno graðansko venèanje. Kada su svatovi odigrali kolo, svadbena povorka fijakera sa mladencima zaputila se prema Crnoj Bari “mladoženjinoj kuæi” na “Vasin šib”, gde je prema obièaju mladoženja preneo mladu preko praga. U meðuvremenu održane su i kvalifikacije za izbor harambaše.

U ostatku veèeri, posetioci su mogli da uživaju u bogatom kulturno umetnièkom programu, kao i koncertu Milice Pavloviæ i Miloša Vujanoviæa.

VRH