7. Aug. 2015 Poèela sa radom Sekcija sportskih ribolovaca „Ušæe“ u Crnoj Bari

Sekcija sportskih ribolovaca „Ušæe“ u Crnoj Bari
Sekcija sportskih ribolovaca „Ušæe“ u Crnoj Bari
Sekcija sportskih ribolovaca „Ušæe“ u Crnoj Bari
Sekcija sportskih ribolovaca „Ušæe“ u Crnoj Bari
Sekcija sportskih ribolovaca „Ušæe“ u Crnoj Bari
Sekcija sportskih ribolovaca „Ušæe“ u Crnoj Bari
Video prilog Sekcija sportskih ribolovaca „Ušæe“ u Crnoj Bari

U Crnoj Bari sveèano su otvorene prostorije Sekcije sportskih ribolovaca „Ušæe“, koja je u sastavu Opštinske organizacije sportskih ribolovaca „Klen“ iz Bogatiæa.

„Osnovni cilj naše sekcije biæe oèuvanje životne sredine i spreèavanje daljeg zagaðenja ušæa i uništavanja ribljeg fonda. U Crnoj Bari pored zagaðenog vodotoka, imamo i probleme sa pijaæom vodom. Jedan od razloga za to je i odnos ljudi prema životnoj sredini, koji æemo mi nastojati da promenimo. Ušæe Drine u Savu predstavlja ogroman turistièki potencijal, koji treba iskoristiti na pravi naèin. Nastojaæemo da okupljamo što veæi broj mladih ribolovaca“, izjavio je Ivanko Ivankoviæ, predsednik Sekcije SR „Ušæe“ iz Crne Bare.

Povodom obeležavanja poèetka rada Sekcije, organizovano je i takmièenje u pripremanju riblje èorbe. Prvi nagradu osvojila je ekipa „Nenin i drugovi“, drugu ekipa „Jašin“, a treæu ekipa „Žikin“.

VRH