7. Aug. 2015 Obeležen Dan osloboðenja Bogatiæa u Drugom svetskom ratu. Postavljena spomen ploèa na zgradu SO Bogatiæ.

Postavljanjem spomen-ploèe obeležen Dan osloboðenja Bogatiæa
Postavljanjem spomen-ploèe obeležen Dan osloboðenja Bogatiæa
Postavljanjem spomen-ploèe obeležen Dan osloboðenja Bogatiæa
Postavljanjem spomen-ploèe obeležen Dan osloboðenja Bogatiæa
Postavljanjem spomen-ploèe obeležen Dan osloboðenja Bogatiæa
Postavljanjem spomen-ploèe obeležen Dan osloboðenja Bogatiæa

 

Povodom obeležavanja Dana osloboðenja Bogatiæa, 7. avgusta, u Drugom svetskom ratu, predstavnici Opštinskog odbora SUBNOR-a Bogatiæ, postavili su ploèu posveæenu ovom istorijskom dogaðaju na zgradu Skupštine opštine Bogatiæ.

Ploèu su otkrili najstariji uèesnici Drugog svetskog rata u ovom kraju i dugogodišnji predsednici boraèke organizacije, Milorad Paviæ i Milorad Budimiroviæ.

 Ovim povodom govorio je Mioljub Josipoviæ, predsednik SUBNOR-a Bogatiæ: „Na današnji dan pre 74 godine, 7. avgusta 1941. godine, izvedena je prva oružana akcija Maèvanskog partizanskog odreda, napadom na zgradu Sreskog naèelstva i osloboðen je Bogatiæ. Mi smo postavili spomen ploèu, koja je skinuta pre 15 godina, taènije oktobra meseca 2000 godine“.

Pored predstavnika OO SUBNOR-a Bogatiæ, dogaðaju su prisustvovali i predstavnici organizacije SUBNOR-a Vojvodine, predstavnici Maèvanskog okružnog odbora SUBNOR-a, Vladimir Ninkoviæ i Aleksandar Ðenadiæ, sekretar OO SUBNOR-a Krupanj, Rajko Lazareviæ, kao i predstavnici Gradskog odbora SPS-a Šabac, Vladimir Trifunoviæ i Maja Miliæeviæ.

VRH