7. Aug. 2015 PROGRAM „ HAJDUÈKO VEÈE“, SUBOTA - 08.08.2015

PROGRAM „ HAJDUÈKO VEÈE“, SUBOTA - 08.08.2015
PROGRAM „ HAJDUÈKO VEÈE“, SUBOTA - 08.08.2015

Ovogodišnje, tradicionalno 47. po redu “Hajduèko veèe“održaæe se na više lokacija, a centralno mesto manifestacije je „Vasin šib“, na obali reke Drine u Crnoj bari. Ova kulturno-turistièka manifestacija posveæena negovanju tradicije, narodnih obièaja, folklora i domaæe radinosti veoma æe doprineti razvoju turizma našeg kraja, jer æe posetioci videti, doživeti i preneti utiske drugima i tako direktno biti u funkciji popularizacije turistièkog potencijala naše opštine.

SUBOTA 08.08.2015. - BELOTIÆ,BOGATIÆ,SOVLJAK,CRNA BARA
-08.00 -Takmièenje u gaðanju glinenih golubova
-09.00 -Takmièenje u ribolovu
-10.00 –Hajduèki kotliæ
-14.30 - Okupljanje svatova na Radovan Kuli u Belotiæu
-15.30 – „Maèvanska svadba“- Belotiæ
polazak fijakera i svatova iz Belotiæa
-16.00 - Dolazak u Bogatiæ i formiranje svadbene kolone
-16.15 - Svadbeno kolo u centru Bogatiæa
-17.00 - Kvalifikacije za izbor harambaše– Crna Bara
-17.00 - Sajam etno hrane, piæa i domaæe radinosti
-17.00 – Hajduèka busija – Sovljak
-17.30 – Dolazak svatova po mladu– etno park Sovljak i svadbeno veselje
-18.45 – Polazak svatova za Crnu Baru
-19.15 – Svadbeno kolo kod „Devine kafane“ u Crnoj Bari
-19.30 – Dolazak svatova u Crnu Baru
-19.30 - Kulturni program
-21.30 – ZABAVNI PROGRAM , koncert Milice Pavloviæ i Miloša Vujanoviæa
Oèekuje se da æe program trajati do 02.00 sata posle ponoæi.

VRH