5. Aug. 2015 Dan seæanja na stradanje i progon Srba u „Oluji“

Dan seæanja na stradanje i progon Srba u „Oluji“
Dan seæanja na stradanje i progon Srba u „Oluji“

U vojno-policijskoj operaciji„Oluja“, koja je poèela 4.avgusta pre 20 godina u Hrvatskoj, sa svojih ognjišta proterano je više od 200 000 Srba, a ubijeno je i nestalo oko 2 000 - po navodima centra Veritas.

Predsednik Srbije Tomislav Nikoliæ juèe je na Banstolu, na Fruškoj Gori, prisustvovao parastosu žrtvama akcije “Oluja” i osveštanju krsta buduæe crkve.

Obeležavanje današnjeg Dana žalosti poèelo je sinoæ u Sremskoj Raèi, mestu na kome su prve kolone prognanih ušle u Srbiju. Centralnoj državnoj manifestaciji prisustvovali su èlanovi vlada Srbije i RS, predstavnici Narodne skupštine Srbije, Narodne skupštine RS i drugih državnih organa, predstavnici Vojske Srbije, Srpske pravoslavne crkve, diplomatskog kora i brojni graðani.
Vuèiæ i Dodik su u reku spustiti vence u znak seæanja na sve stradale Srbe.
Parastos za stradale, na platou pored mosta, služio je patrijarh srpski Irinej.

Obraæajuæi se prisutnima, premijer Srbije Aleksandar Vuèiæ, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, patrijarh srpski Irinej, ukazali su da bolna seæanja nikada neæe proæi, da se zloèin mora oprostiti, ali ne sme zaboraviti; da zlo i zloba nikome nisu dobra doneli, da "Naša je tuga...velika".

Danas æe patrijarh Irinej služiti parastos postradalima u Crkvi Svetog Marka u Beogradu. Taèno u 12 sati oglasiæe se zvona sa svih pravoslavnih hramova u Srbiji. U trajanju od 60 sekundi, sirene æe signalom za prestanak opasnosti oglasiti minut æutanja za sve žrtve „Oluje“.

U našoj opštini sirene æe se oglasiti u Bogatiæu i Badovincima.
U svim organima i ustanovama državne i lokalne samouprave u 12 èasova biæe obustaljen rad zaposlenih i odata jednominutna poèast povodom velikog stradanja srpskog naroda.

Svi radnici opštinske uprave u sali SO Bogatiæ minutom æutanja odaæe poèast postradalima.

U Maèvi koja je bila veliko utoèište nedužno prognanima, od 11 èasova u crkvama arhijerejskog namesništva maèvanskog biæe služen pomen žrtvama, a sva zvona maèvanskih pravoslavnih hramova zaèuæe se u istom trenutku kao i svugde gde postoje Srbi , u 12 sati.

VRH