1. Aug. 2015 Trenutno stanje poljoprivrednih useva u opštini Bogatiæ

Stanje poljoprivrednih useva u opštini
Stanje poljoprivrednih useva u opštini
Stanje poljoprivrednih useva u opštini
Stanje poljoprivrednih useva u opštini
Stanje poljoprivrednih useva u opštini
Stanje poljoprivrednih useva u opštini

Usled dužeg sušnog perioda i visokih dnevnih temperatura došlo je do velikog „ stresa“ kod veæine ratarskih kultura (jari usevi kao što su kukuruz i soja).

Kukuruz se trenutno nalazi u fazi nalivanja zrna, gde visoke dnevne temperature i nedostatak vlage u zemljištu, znaèajno mogu uticati kako na visinu planiranog i oèekivanog prinosa, tako i na njegov kvalitet. Na nekim parcelama pod kukuruzom, primeæena je i znatno slabija oplodnja, tj.pojava klipa kukuruza sa malo ili bez zrna. Ovakvi simptomi se reðe javljaju kod onih poljoprivrednih proizvoðaèa koji vode raèuna o pravilnoj i izbalansiranoj ishrani (ðubrenju) biljaka, a po savetu i preporuci poljoprivrednih struènjaka.

Na teritoriji opštine Bogatiæ merkatilni kukuruz je posejan na površini od 11 hiljada hektara, silažni kukuruz na 27 i kukuruz šecerac na 1 hektar. Pod merkantilnom sojom je 1.5 hiljada hektara, dok je merkantilni suncokret zasaðen na površini od 200 hektara.

Soja, koja je pre oko mesec dana bila u veoma dobrom stanju, usled velike suše i napada štetoèina (grinje), ne obeæava mnogo, kako u prinosu, tako i u kvalitetu.
Suncokret koji dobro podnosi sušu, takoðe je ugrožen. Najavljena otkupna cena za rod 2015.godine je oko 42din/kg.

Treba naglasiti da su i proizvoðaèi duvana u Maèvi u velikom problemu, jer usev duvana nije kao prethodnih godina, manji je prinos i lošiji kvalitet.

Proizvoðaèi voæa i povræa, koji intenzivno ulažu u proizvodnju (zalivanje, ðubrenje, zaštita) mogu da oèekuju bogatiji rod.

„Obilazeæi teren, i zasejane parcele uverio sam se da su uglavnom sva sela opštine Bogatiæ pogoðena sušom i da se najozbiljnije treba pripremiti za naredni period uz odgovarajuæe agrotehnièke mere, kako bi se ubuduæe smanjila šteta od suše“ -rekao je Dejan Sinðic, diplomirani inženjer poljoprivrede.

VRH