27. Dec. 2014 Novogodišnji koktel OFS Bogatiæ

Novogodišnji koktel OFS Bogatiæ
Novogodišnji koktel OFS Bogatiæ
Opštinski fudbalski savez Bogatiæ organizovao je tradicionalni novogodišnji koktel, na kojem su prisustvovali predstavnici sportskih klubova sa podruèja opštine, predstavnici lokalne samouprave i Komisije za sport. Ovo je jedinstvena prilika da se na kraju svake godine okupe svi sportski radnici i kolektivi i da meðusobno razmenjuju iskustva i prave planove za narednu sportsku sezonu. Prema reèima predsednika OFS Branka Daniloviæa, ova godina je bila uspešna za naše sportiste, a uloga saveza jeste da uspostavi što bolju saradnju izmeðu klubova, sportista i sportskih radnika, kako bi zajednièkim naporima ostvarili što bolje rezultate. Daniloviæ je istakao, da æe savez i dalje biti servis dostupan svim klubovima, a da je svojim radom i zalaganjem, njegovom uspešnom funkcionisanju doprineo i višegodišnji sekretar OFS Dragoslav Josipoviæ.
VRH