26. Dec. 2014 Dodela opštinskih stipendija za 2015. godinu

 Dodela opštinskih stipendija
Dodela opštinskih stipendija
U skladu sa Pravilnikom o uslovima stipendiranja studenata sa podruèja opštine Bogatiæ, èije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, Odeljenje za društvene delatnosti, je na osnovu Konkursa za dodelu studentskih stipendija, za školsku 2014/2015. godinu, raspisanog 1. novembra, dodelilo 5 stipendija. Na konkurs se prijavilo 23 kandidata koji su ispunjavali uslove konkursa, a pet najboljih je dobilo stipendije. Potpisivanju ugovora, prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave i Odeljenja za društvene delatnosti. Stipendije su dobili: Anka Poštiæ, student Medicinskog fakulteta u Beogradu, Stefan Pajiæ, Fakultet tehnièkih nauka u Novom Sadu, Ðurðina Ðonliæ, Filozofski fakultet Novi Sad, Dušan Æiroviæ, Akademija umetnosti Novi Sad i Ana Ðogatoviæ, student Ekonomskog fakulteta u Subotici. Stipendije u iznosu od 10.000 dinara, biæe isplaæivane 12 kalendarskih meseci u godini i to od novembra tekuæe godine, do novembra 2015. godine. Trenutno opštinsku stipendiju koristi i devet starih studenata.
VRH