26. Dec. 2014 Poèela izgradnja nove ambulante Doma zdravlja u Dublju

Poèela izgradnja ambulante u Dublju
Poèela izgradnja ambulante u Dublju
„Èovek ima samo ono što daje“, glasi narodna poslovica. Ako je suditi po tome, onda je porodica Radukiæ iz Dublja, pokazala da bogatstvo i jeste u dobroèinstvu. Milanka i Živorad su u braku 35 godina, nemaju dece i odluèili su da poklone plac, na kojem je poèela izgradnja nove Zdravstvene stanice u Dublju. Stara ambulanta duže vreme nije u funkciji, a izgradnja nove, preka je potreba za selo koje broji oko 3.000 žitelja. Investitor radova je Opština Bogatiæ, a izvoðaè firma „Refleks“ iz Majura. Dom zdravlja je iz svojih sredstava izdvojio 4.000.000 dinara za ovu namenu. Nova ambulanta ispunjavaæe sve standarde savremene medicinske usluge i biæe osposobljena za rad, kako lekara opšte prakse i stomatologa, tako i lekara specijalista. Prema najavama, meštani Dublja æe zdravstvene usluge u svom selu, moæi da koriste za šest meseci, kada je predviðen rok za završetak svih radova.
VRH