25. Dec. 2014 Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Bogatiæu

 Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Bogatiæu
Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Bogatiæu
Mesna organizacija Crvenog krsta Bogatiæ, organizovala je poslednju akciju dobrovoljnog davanja krvi u ovoj godini. Prikupljeno je 45 jedinica krvi. Ispunjen je predviðeni godišnji plan Crvenog krsta od 18 akcija, na kojima je prikupljeno oko 870 jedinica krvi. U odnosu na 2013. godinu, kada je iz istog broja akcija prikupljeno 709 jedinica krvi, u Crvenom krstu Bogatiæ, zadovoljni su ovogodišnjim odzivom graðana. U konstantnom porastu je i broj davalaca koji prvi put daju krv, u 2014. godini oko 30% od ukupnog broja davalaca, a na protekloj akciji organizovanoj u Crnoj Bari, prvi put je krv dalo èak preko 30 davalaca. Ove godine Crveni krst organizovao je i izlete za dobrovoljne davaoce krvi, što je u planu i za narednu godinu. U januaru 2015. godine, biæe organizovana i tradicionalna sveèanost, na kojoj æe se dodeljivati priznanja i zahvalnice za oko 90 dobrovoljnih davalaca krvi.
VRH