24. Dec. 2014 Vatrogasci održali edukaciju i pokaznu vežbu u Maèvanskoj srednjoj školi

Vatrogasci održali edukaciju i pokaznu vežbu
Vatrogasci održali edukaciju i pokaznu vežbu
Pripadnici Vatrogasno sapasilaèke jedinice iz Bogatiæa, održali su edukaciju uèenicima Maèvanske srednje škole, smera saobraæajni tehnièari. Oni su ih upoznali sa delatnostima jedinice i Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, ali i kako se postupa u sluèaju vanrednih situacija. U dvorištu škole, vatrogasci su izveli i pokaznu vežbu gašenja požara. Srbija se tokom proteklih godina suoèila sa brojnim katastrofama koje su dovele do znaèajnih ljudskih žrtava i ogromne materijalne štete. Ovo potvrðuje da vanredne stiuacije narušavaju bezbednost i opstanak èitavih gradova, pa èak i regiona. Posledice katastrofa se ipak mogu znaèajno umanjiti ako su ljudi dobro informisani i upoznati sa naèinom njihove prevencije. Stoga ove edukativne aktivnosti, deo su kampanje Sektora za vanredne situacije MUP-a, koja je usmerena na naèin ponašanja u svim vanrednim situacijama, istakao je komandir Vatrogasne jedinice u Bogatiæu, Nebojša Ðonliæ.
VRH