16. Dec. 2014 Poèela raspodela dizel goriva poljoprivrednicima koji su ošteæeni u poplavama

Raspodela dizel goriva poljoprivrednicima
Raspodela dizel goriva poljoprivrednicima
Iz opštinskog budžeta izdvojeno je 680.000 dinara za pomoæ poljoprivrednicima u dizel gorivu, koji su pretrpeli štetu u majskim poplavama.
U ponedeljak je poèela raspodela 4600 litara dizel goriva, poljoprivrednicima iz opštine Bogatiæ, koji su Komisiji za procenu štete od poplava, prijavili štetu na njivama zasejanim kukuruzom u majskim poplavama, a do sada pravo na pomoæ nisu ostvarili od državnih organa. Sredstva u iznosu od 680.000 dinara za ove svrhe, izdvojena su iz opštinskog budžeta.
Distribucija goriva vrši se na pumpi NIS-a u Bogatiæu, u prisustvu radnika Direkcije za poljoprivredu i selo i naèelnika Štaba za vanredne situacije Miroljuba Staniæa, a prema rasporedu koji je dostavljen proizvoðaèima koji su ostvarili pravo na pomoæ.
Za ovu namenu država je u julu mesecu ove godine, obezbedila 17.814 litara dizel goriva za 373 poljoprivredna proizvoðaèa, odnosno 20 litara po hektaru. Kako ova pomoæ nije stigla do svih poljoprivrednika, izdvajanjem sredstava iz opštinskog budžeta, obezbeðeno je dizel gorivo za sve poljoprivrednike, koji su prijavili štetu na njivama zasejanim kukuruzom u majskim poplavama.
VRH