8. Dec. 2014 Moto klub „Badovinci“ bio domaæin redovne sednice Skupštine Moto asocijacije Srbije

MK „Badovinci“ domaæin Skupštine MA Srbije
MK „Badovinci“ domaæin Skupštine MA Srbije

Moto klub „Badovinci“, organizovao je redovnu sednicu Skupštine Moto asocijacije Srbije, na kojoj su pored domaæina, uèestvovali i predstavnici klubova - èlanova Moto asocijacije. Na dnevnom redu sednice, našao se finansijski izveštaj za 2014. godinu, utvrðivao se termin održavanja moto skupova za narednu godinu, analizirana je uspešnost Turistièkog moto relija održanog u ovoj godini i pravljeni planovi za održavanje u narednoj godini. Prema reèima potpredsednika MK iz Badovinaca Zorana Deliæa, ovaj skup je znaèajan zbog toga što je ugostio predstavnike klubova iz cele Srbije i što su na ovoj sednici donete važne odluke, bitne za organizovanje poèetka Moto sezone 2015. godine u Beogradu, u saradnji sa Gradskom upravom. Moto klub je osnovan 2013. godine, predsednik je Milan Arnautoviæ, sada broji 17 èlanova i do sada je bio dobar domaæin nekoliko moto skupova, a takoðe kao gost posetio dosta bitnih dogaðaja iz sveta moto sporta, kako u našoj zemlji tako i u Republici Srpskoj. U organizaciji kluba akcenat se stavlja na poštovanje svih propisa vezanih za bezbednost u saobraæaju, kao i na uèešæe kluba u humanitarnim akcijama. Nakon skupštine, domaæini su organizovali i prigodno druženje u prostorijama Doma kulture u Badovicnima.

VRH