5. Dec. 2014 Akcija Zelenih Srbije - Pokreta za Bogatiæ: „Drvo je izvor života“

Akcija Zelenih: „Drvo je izvor života“
Akcija Zelenih: „Drvo je izvor života“

Aktivisti Zelenih Srbije - Pokreta za Bogatiæ, u okviru akcije „Drvo je izvor života“, organizovali su edukativnu radionicu u OŠ „Vuk Karadžiæ“ u Badovincima, za uèenike od petog do osmog razreda. Bilo je reèi o uticaju i znaèaju šuma, eroziji i vetrozaštitnim pojasevima.U dvorištu škole, uèenici su sa svojim nastavnicima posadili deset sadnica èetinara. Akcija ima za cilj, da ukaže na znaèaj oèuvanja životne sredine, sa akcentom na znaèaj šuma za prirodnu ravnotežu. Akciju je podržalo i Ekološko udruženje „Eko Drina“ iz Badovinaca.Ovakve akcije Pokret Zelenih u narednom periodu, organizovaæe i u drugim školama opštine Bogatiæ.

VRH