1. Dec. 2014 Poziv na Obuku za poèetnike u poslovanju

Poziv na Obuku za poèetnike u poslovanju
Poziv na Obuku za poèetnike u poslovanju

ARRA Podrinja, Podgorine i Raðevine DOO Loznica, Vas poziva na Obuku za poèetnike u poslovanju.

Program obuke obuhvata sledeæe teme:

 

1. Motivi, osobine i poslovna ideja preduzetnika

2. Pravna regulativa i poreski sistem

3. Finansije u poslovanju i poslovni plan

4. Izvori finansiranja za poèetnike u poslovanju

 

Ovaj program ima za cilj, da sa steèenim znanjem polaznici, buduæi preduzetnici, unaprede svoja znanja iz oblasti preduzetništva i odaberu pravi put od ideje do uspešnog preduzetnika.

 

Obuka æe se održati od 08.12.- 10.12.2014. godine, u maloj sali Opštine Bogatiæ, Mike Vitomiroviæa br.1, sa poèetkom u 10h.

 

Molimo Vas da prisustvo potvrdite najkasnije do 05.12.2014. godine, putem e-mail-a office@rrappr.rs ili na telefon: 015/876-096.    www.rrappr.rs

Документи
VRH