30. Oct. 2014 Odbornici SO Bogatiæ usvojili izveštaj o budžetu za prvih devet meseci tekuæe godine, kao i rebalans budžeta

Usvojen izveštaj o budžetu za prvih 9 meseci i rebalans budžeta
Usvojen izveštaj o budžetu za prvih 9 meseci i rebalans budžeta

Na 26. redovnoj sednici Skupštine opštine Bogatiæ, odbornici su se izjašnjavali po osnovu trideset taèaka dnevnog reda. Pred ovu sednicu, trinaest odbornika opozicionih stranaka podnelo je predlog za dopunu dnevnog reda, koji se odnosio na razrešenje predsednika i zamenika predsednika Skupštine i predsednika pojedinih skupštinskih komisija. Veæinom glasova prisutnih odbornika, ovaj predlog nije usvojen. Meðu znaèajnijim taèkama dnevnog reda, usvojen je izveštaj o ostvarenim prihodima i rashodima budžeta u prvih devet meseci ove godine, kao i predlog odluke o rebalansu budžeta.Najviše ostalih taèaka dnevnog reda odnosilo se na razrešenja i imenovanja èlanova školskih odbora u Osnovnim školama, upravnih odbora ustanova èiji je osnivaè Opština i skupštinskih komisija.

VRH