27. Oct. 2014 Obaveštenje o javnoj raspravi - Akcioni plan održivog korišæenja i zaštite prirodnih resursa za grad Bijeljinu i Opštinu Bogatiæ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОГАТИЋ

Датум: 24.10.2014. године

Б o г а т и ћ

                                                              ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавамо да ће јавна расправа о Акционом плану одрживог кориштења и заштите природних ресурса за град Бијељину и партнерску Општину Богатић у Србији бити одржана дана 29.10.2014. године у Великој сали Градске управе Бијељина са почетком у 12 часова. Акциони план је припремљен у оквиру израде Студије о одрживом кориштењу и заштити природних ресурса у прекограничном подручју Србија – Босна и Херцеговина (ИПА пројекат).

Позивамо све заинтересоване да узму учешће у јавној расправи јер својим предлозима, сугестијама и коментарима можете доприниети квалитетнијој изради овог документа за општину Богатић.

Нацрт Акционог плана за општину Богатић доступан је на weб страници www.bogatic.rs , као и у просторијама административне службе Општине Богатић (соба бр. 23). Предлози, коментари и сугестије могу се доставити на е-маил: slavko.vladimirovic@bogatic.rs, 7 дана од дана одржавања јавне расправе.

Контакт особа за детаљније информације: Славко Владимировић, координатор за израду Студије за општину Богатић, Тел: 069/2013-507 .

 

Прилог: 

- Позив за јавну расправу

- Акциони план-Општина Богатић

Документи
VRH