26. Oct. 2014 Otvorena izložba slika Miliæa od Maève u Beogradu

Izložba slika Miliæa od Maève u Beogradu
Izložba slika Miliæa od Maève u Beogradu
Izložba slika Miliæa od Maève u Beogradu
Izložba slika Miliæa od Maève u Beogradu
Izložba slika Miliæa od Maève u Beogradu
Izložba slika Miliæa od Maève u Beogradu
Povodom 80 godina od roðenja Miliæa Stankoviæa poznatijeg kao Miliæ od Maève, u Galeriji Hexalab u Beogradu (Njegoševa 5) 23. oktobra, otvorena je retrospektivna izložba slika ovog znaèajnog srpskog slikara druge polovine 20. veka. Izložbu je otvorio Nikola Kusovac, a do prvog decembra do kad traje izložba, posetioci æe biti u prilici da vide više od 30 Miliæevih slika, koje više od dve decenije nisu izlagane u prestonici, a èine srž umetnikovog opusa od nekoliko hiljada radova. Na slikama ovog umetnika rodom iz Belotiæa, dominiraju lebdeæi balvani po kojima je naroèito poznat, zatim užarene lopte i sante leda, a uzori su mu bili Boš, Brojgel, Ivan Generaliæ i Salvador Dali. Za slikarstvo Miliæa od Maève (1934-2000), može se reæi da je svojstvena mešavina figurativnog nadrealizma i naivne umetnosti. Osim slikanja bavio se i arhitekturom, vajarstvom i pisanjem poezije. Takoðe, bio je jedan od 13 èlanova društva "Medijala", a svoja dela prikazivao kako u Srbiji, tako i širom Evrope. „Posveta prahu Leonida Šejke”, „Invazija”, „Posledice mitskog prauzroka”, „Zigurat univerzalis”, „Atoski vrtovi”, su prilika da se da još jedna ocena delima ovog slikara poetske fantastike, navodi se u saopštenju galerije. Autor teksta u katalogu je Dejan Ðoriæ, a projekat je realizovan u saradnji porodice umetnika i Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku ,,Heksalab”. O tome ko je bio Miliæ od Maève govore njegove slike, potom autobiografsko delo „Povesnica Miliæa od Maève” u tri knjige, više zbirki poezije, brojni tekstovi koje je napisao kao polemièar nacionalistièkog opredeljenja.
VRH