10. Oct. 2014 U Glogovcu uraðen nov trotoar, u planu je i postavljanje semafora

U Glogovcu uraðen nov trotoar
U Glogovcu uraðen nov trotoar
Direkcija za graðevinsko zemljište, puteve i izgradnju opštine Bogatiæ, privodi kraju radove na izgradnji trotoara u Mesnoj zajednici Glogovac, u ulici „Bogoljuba Danojliæa“, na državnom putu drugog B reda prema Crnoj Bari. Trotoar je dužine 650 metara, a ukupna vrednost investicije iznosi èetiri miliona dinara.Trotoar širine preko dva metra sa betonskom rigolom za odvodnjavanje i bankinom, doprineæe poveæanju bezbednosti uèesnika u saobraæaju, na ovoj inaèe frekventnoj saobraæajnici. Upravo zbog toga u planu je i postavljanje semafora na raskrsnici u centru sela.Asfaltiranje lokalnih puteva u Klenju, Dublju i Belotiæu, kao i postavljanje rasvete prema prioritetima u mesnim zajednicama, planovi su direkcije, èija se realizacija oèekuje kroz narednih mesec dana.
VRH