11. Jan. 2012 Opština Bogatić postala član Asocijacije ENERGY CITIES

Energy Cities
Energy Cities
Video prilog . OPŠTINA BOGATIĆ I GRAD GISING (AUSTRIJA)

Početkom januara, Opština Bogatić je primljena u sastav velike evropske asocijacije lokalnih samouprava, koje su opredeljene za razvoj energetskog sektora na svojoj teritoriji – Energy Cities. Ova asocijacija obuhvata one gradove i opštine koje se na specifičan način bave kreiranjem sopstvene energetske budućnosti

Asocijacija je osnovana 1990. godine, sa sedištem u Francuskoj i broji preko 1.000 članova, mahom lokalnih samouprava, iz preko 30 evropskih i vanevropskih zemalja. Asocijacija "Energy Cities" prima u svoje redove one opštine i gradove koji realizuju projekte čiji je zadatak da potpomažu dugoročne ciljeve energetske politike Evropske unije, kao što je pravilo 20/20/20. Ovaj cilj glasi da je do 2020. godine potrebno povećati energetsku efikasnost za 20%, udeo obnovljivih izvora energije na 20%, a emisiju gasova staklene bašte potrebno je smanjiti za 20%.

Ovim pridruživanjem, Opština Bogatić će imati mogućnost da se predstavi na nivou EU, da koristi iskustvo i pomoć drugih gradova i opština u realizaciji projekata, a imajući u vidu značaj energetskog sektora za ekonomski razvoj - da kontinuirano stvara preduslove kvalitetnijeg života svojih građana.

Osim Opštine Bogatić, članice ove asocijacije u Srbiji su gradovi Niš i Čačak.

VRH