Lokalna poreska administracija
 

Naplata izvornih prihoda

Naplata izvornih prihoda je, u smislu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, redovna i prinudna. Poreska administracija vrši redovnu i prinudnu naplatu izvornih prihoda. Redovna naplata vrši se o dospelosti obaveze. Prinudna naplata preduzima se kad dospela obaveza nije namirena do isteka roka dospelosti.

Povraćaj - preknjižavanje više ili pogrešno naplaćenog poreza

Poreski obveznik u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ima pravo da na propisan način i u propisanim rokovima dobije refakciju, refundaciju, odnosno povraćaj - preknjižavanje  više ili pogrešno naplaćenog poreza. Za povraćaj - preknjižavanje više ili pogrešno naplaćenog prihoda podnosi se sledeća dokumentacija: Zahtev za povraćaj - preknjižavanje više ili pogrešno naplaćenog  poreza,  dokaz o uplati prihoda, lična karta/ovlašćenje za podnošenje zahteva.

Obrazac Zahteva za povraćaj - preknjižavanje nalazi se u rubrici OBRASCI.

Poreska uverenja i stanje obaveza

Poreska administracija daje upite obveznicima o stanju njihovih obaveza i izdaje poreska uverenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Uz zahtev za izadavanje poreskog uverenja neophodno je priložiti dokaz o uplati lokalne administrativne takse.

Na uplatnici je neophodno navesti:

Svrha uplate: lokalna administrativna taksa
Primalac: Opština Bogatić

Račun primaoca: 840-742251843-73
Iznos: 252,00 dinara
Model i poziv na broj (odobrenja): 97 26-024

Uz zahtev i potvrdu o uplati lokalne administrativne takse neophodna je lična karta podnosioca zahteva ili ovlašćenje za podnošenje zahteva i preuzimanje uverenja (ukoliko se zahtev podnosi u ime drugog lica).

Obrazac Zahteva za izdavanje poreskog uverenja nalazi se u rubrici OBRASCI.

 

OPŠTINA BOGATIĆ
Opštinska uprava
Odeljenje za privredu, finansije i imovinsko-pravne poslove

Odsek Lokalne poreske administracije
 

15350 Bogatić, Ulica Mike Vitomirovića 1, prizemlje, soba br. 11

telefon: 015/7786-126 (lokal 123)

e-mail: lpabogatic@gmail.com

Radno vreme: ponedeljak-petak - od 07,00 - 15,00 časova