Lokalna poreska administracija
 

Spisak dužnika

Na osnovu člana 7. stav 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Odsek poreske administracije objavljuje SPISAK dužnika izvornih javnih prihoda Opštine Bogatić.

Poreska uprava kvartalno, sa presekom stanja na poslednji dan u poslednjem mesecu kvartala, objavljuje na svojoj internet strani naziv, odnosno ime i prezime, PIB i iznos poreskog duga poreskih dužnika, i to pravnih lica sa poreskim dugom u iznosu od 20.000.000 dinara i višem i preduzetnika sa poreskim dugom u iznosu od 5.000.000 dinara i višem, čime obaveza čuvanja službene tajne nije povređena.

(Zakon o poreskom postupku i poreskoj adminstraciji, “Sl. glasnik” 68/14)

PREUZMITE. Spisak dužnika

 

OPŠTINA BOGATIĆ
Opštinska uprava
Odeljenje za privredu, finansije i imovinsko-pravne poslove

Odsek Lokalne poreske administracije
 

15350 Bogatić, Ulica Mike Vitomirovića 1, prizemlje, soba br. 11

telefon: 015/7786-126 (lokal 123)

e-mail: lpabogatic@gmail.com

Radno vreme: ponedeljak-petak - od 07,00 - 15,00 časova