Odsek za lokalni ekonomski razvoj
 

Investicioni potencijali

Opština Bogatić se prostire između Drine i Save, u severozapadnom delu mačvanske ravnice na površini od 384 kvadratna kilometra. Opštinski centar, varošica Bogatić, udaljena je od Beograda 100 kilometara, Šapca i Sremske Mitrovice 22 kilometra. Na teritoriji opštine Bogatić, prema popisu iz 2011. godine živi 28879 stanovnika. Prema podacima iz 2011. godine ukupan broj zaposlenih je 3922. Najveći deo stanovništva se bavi poljoprivredom.

Položaj opštine je u saobraćajnom i geografskom pogledu veoma povoljan. Naseqa su povezana mrežom puteva dugom 218 km, od čega je 163 km sa savremenim kolovozom. Vezu sa okolnim područjima omogućavaju i mostovi, na Savi - kod Sremske Mitrovice i Šapca, a na Drini “Pavlovića ćuprija”. Oni povezuju opštinu sa Sremom, centralnom Srbijom, Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom.

U okviru programa Exchange 2 - jačanje kapaciteta Stalne konferencije gradova i opština koji finansira Evropska unija iz CARDS 2006  programa,  usvojena je  Strategija lokalnog održivog razvoja od 2010. do 2020. godine.

PREDNOSTI:

POVOLJAN GEOGRAFSKI POLOŽAJ

RESURSI

  • prirodni: plodno poljoprivredno zemljište,
  • geotermalna voda, vode (površinske i podzemne),
  • minerali (šljunak, pesak)
  • intelektualni: visokoobrazovani, stručni kadrovi
  • turistički: bogato kulturno-istorijsko nasleđe, reka Drina, zdrava životna sredina

​LOKACIJE POGODNE ZA SLOBODNE ZONE I INVESTIRANJE

IFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE

IZGRAĐENI PRIVREDNI KAPACITETI

IZVOZNA ORIJENTACIJA (POLJOPRIVREDNI PROIZVODI)

SIROVINE, RADNA SNAGA, ISKUSTVO U PROIZVODNJI HRANE

Prirodni potencijali

Područje opštine Bogatić po svom geografskom položaju, reljefu u kome dominira ravnica, raspoloživim prirodnim resursima (plodno obradivo poljoprivredno zemljište, vode, mineralna bogatstva, termalni izvori, istorijski spomenici, kulturno nasleđe i turističkim atrakcijama), uz postojeće privredne potencijale, predstavlja područje za poslovne poduhvate domaćih i stranih investitora i ulagača.

Najvažniji prirodni potencijal opštine Bogatić je poljoprivredno zemljište.

Od ukupne površine na kojoj se opština prostire, koja iznosi 38 397 hektara, poljoprivredno zemljište zauzima 30 651 hektara. Na  13 000 hektara se seje kukuruz,  pšenica na 5 000 hektara, a soja na  2 500 hektara.  Povrće (krompir, luk, paprika, paradajz, grašak) zauzima 2 600 hektara. Značajne površine, oko 3 500 hektara, su pod krmnim biljem.  Površine koje se ne obrađuju su zanemarljivo male.

Područje opštine ima povoljne uslove za gajenje svih vrsta voća: jabuke, kruške, maline, kupine, šljive, jagoda.

Stočarstvo je tradicionalno razvijeno, naročito svinjarstvo, govedarstvo i ovčarstvo. Godišnja proizvodnja: svinje -100 000, goveda -17 000, ovce - 28 000, živina - 160 000.

Poljoprivrednom proizvodnjom se bavi oko 15 000 stanovnika, nekoliko preduzeća i zemljoradničkih zadruga.

 

Geotermalna voda - prirodno blago

Hidrogeotermalni sistem Mačve je otkriven 1982. godine kada je otkrivena velika konduktivna geotermalna anomalija u neogenim sedimentima u Dublju, u centralnom delu Mačve. U bušotini na dubini od 412 m otkrivena termalna voda sa temperaturom od 750C. Istraživanja su nastavljena na nekoliko lokacija, gde su dobijeni fantastični rezultati u pogledu temperature i izdašnosti pri izlivu iz bušotine. Zbog svega područje opštine Bogatić  predstavlja srpski "Red Spot", kao što je to Panonski basen u Evropi. Rezultati preliminarnih testova izvedenih u istražnim bušotinama, kao i rezultati dobijeni hidrogeotermalnim modeliranjem pokazuju da je kod Bogatića moguća eksploatacija geotermalne energije sa termalnom snagom od najmanje 150 MW. 

Eksploatacija geotermalne vode je na nivou pionirskih poduhvata, a ozbiljniji projekti dosad nisu pokrenuti.

Rezerve geotermalne vode su neiscrpne, a mogućnosti eksploatacije su velike:

  • za toplifikaciju naselja
  • u industriji (u sušarama velikog kapaciteta, klanicama), pogonima za preradu žitarica, voća i povrća
  • u poljoprivredi (staklenička i plastenička proizvodnja tokom cele godine, ribnjaci)
  • u turizmu i balneoterapiji s obzirom na utvrđena lekovita svojstva u lečenju pojedinih oboljenja

 

Reka Drina, prirodni minerali, turizam

Reka Drina protiče kroz područje opštine Bogatić tokom dugim 20 kilometara.

Deo korita i priobalni deo Drine danas je jedno od najboljih majdana veoma kvalitetnog šljunka i peska. Eksploatacija šljunka i peska se obavlja u Badovincima, Salašu Crnobarskom i Crnoj Bari. Rezerve ovih minerala, najkvalitetnijih u Srbiji su neprocenjive. Koriste se u građevinarstvu i najviše u putnoj privredi, a moguća je izgradnja industrijskih pogona za proizvodnju galanterije.

Obala Drine je idealan teren za rekreaciju, ribolov i razvoj turizma, uz ispunjenje osnovnog preduslova - zdrave životne sredine.  Uređene plaže, zabavni parkovi, ugostiteljski objekti,  lovni i ribolovni turizam, uz  bogato kulturno-istorijsko nasleđe (u Etno-parku u Sovljaku je očuvano jedinstveno  dvorište ovog kraja iz 19. veka), samo su neke od mogućih investicija za razvoj turizma. 

Lokacije pogodne za investiranje, kadrovi, radna snaga

Na području opštine ima poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, čiji je korisnik lokalna samouprava, a koje se potencijalnim investitorima može izdavati u zakup na rok do 90 godin a. Za zemljište u privatnoj svojini koje može da bude interesantno za ulaganja (izgradnja kapaciteta) ne postoje smetnje za prenos vlasništva.

U Bogatiću i okolnim selima postoje velike površine slobodnih kapaciteta preduzeća koja su privatizovana i zemljoradničkih zadruga, skladišta, hala, poslovnog prostora i zemljišta. Izgrađena je kanalizacione mreža (dužine 17 kilometara) od Bogatića do reke Save.

U više preduzeća u privatnoj svojini postoje funkcionalni kapaciteti za proizvodnju, skladištenje i promet. 

Za područje opštine je karakteristična velika nezaposlenost. Evidentan je porast broja nezaposlenih sa srednjim obrazovanjem koji su kvalifikovni za obavljanje različitih poslova, kao i stručnjaka sa visokim obrazovanjem različitih specijalnosti.

Treba dodati i visoku stopu poznavanja stranih jezika, prvenstveno engleskog i ruskog.

 

OPŠTINA BOGATIĆ
Opštinska uprava
Odsek za lokalni ekonomski razvoj


 

15350 Bogatić, Ulica Mike Vitomirovića 1

telefon: 015/7786-077

fax: 015/7786-174

e-mail: kler@bogatic.rs

Radno vreme: ponedeljak-petak - od 07,00 - 15,00 časova