Odsek za lokalni ekonomski razvoj
 

Konkurs no 1

U pripremi.

 

OPŠTINA BOGATIĆ
Opštinska uprava
Odsek za lokalni ekonomski razvoj


 

15350 Bogatić, Ulica Mike Vitomirovića 1

telefon: 015/7786-077

fax: 015/7786-174

e-mail: kler@bogatic.rs

Radno vreme: ponedeljak-petak - od 07,00 - 15,00 časova