Odsek za lokalni ekonomski razvoj
 

Danas većina uspešnih svetskih ekonomija počiva na razvijenim opštinama u kojima postoje službe koje se planski bave izradom strategije lokalnog ekonomskog razvoja i njegovim održanjem, te svakodnevnim praćenjem i pružanjem podrške u svim ekonomskim aktivnostima u zonama sopstvene odgovornosti..

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

JAVNI POZIV-MENTORING 2015.

MENTORING ZA 100 NOVOOSNOVANIH I POSTOJEĆIH MSPP I KLASTERE

Nacionalna agencija za regionalni razvojje objavilaJavni poziv za realizaciju mentoring programa za 100 novoosnovanih i postojećih mikro, malih,srednjih preduzeća i preduzetnika. Ovaj program se  sprovodi u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama.

Cilj  ovog projekta jeste  besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava/klastera u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2015. godine.

Mentoring je sveobuhvatan proces podrške preduzećima /privrednim društvima i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj i opstanak.   Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća.

Korisnici mentoringa mogu biti mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici i to koji su početnici u poslovanju (registrovani nakon 1. marta 2014. godine) ili oni koji su registrovani pre navedenog datuma, kao i  klasteri (podrška je usmerena na jačanje kapaciteta klaster menadžmenta za tehnološki razvoj i inovacije, ne pojedinačno članica klastera).

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 15.05.2015. GODINE

Sve potrebne informacije možete dobiti u Regionalnoj razvojnoj agenciji Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica, Jovana Cvijića 20, telefon: 015/876-096; 015/875-993; www.rrappr.rs.

Potpisan ugovor o sanaciji sportske hale u Banovom Polju, radovi počeli i biće završeni sredinom maja

22.4.2015.

Opština Bogatić je sa fondacijom „Ana i Vlade Divac“ potpisala ugovor o izvođenju radova na sanaciji sportske hale u Banovom Polju.

Saniranje objekta koji je oštećen zbog visokih podzemnih voda u majskim poplavama prošle godine nalazi se i na spisku javnih objekata sportske infrastrukture koje treba sanirati, a na osnovu uredbe Vlade Republike Srbije o utvrđivanju državnog programa obnove javnih objekata sportske infrastrukture.

Odsek za lokalni ekonomski razvoj je pripremio projektnu dokumentaciju, na osnovu koje su odobreni radovi na sanaciji parketa, prozora, krova i uređenje enterijera. S obzirom da je objekat u prethodnom periodu više puta bio na meti vandala i lopova, uništene su grejne i elektro-instalacije. Lokalna samouprava priprema dokumentaciju za ostale neophodne radove koji bi trebalo da se izvedu i sportska hala ponovo bude u funkciji.

Vrednost radova koji su danas ugovoreni sa fondacijom „Ana i Vlade Divac“ i koji su počeli juče, iznosi 1,15 miliona dinara i trebalo bi da budu završeni do polovine maja.

Organizovana javna rasprava o Predlogu strategije održivog razvoja od 2015. do 2020. godine

17.04.2015.

U skladu sa predviđenom dinamikom, organizovana je javna rasprava o predlogu Strategije održivog razvoja opštine Bogatić od 2105. do 2020. godine.

Opština Bogatić je u okviru programa „EU Exchange 4 – Konkurs za podršku strateškom planiranju i upravljanju finansijama“ dobila podršku eksperata za izradu Akcionog plana Strategije održivog razvoja opštine Bogatić od strane Stalne konferencije gradova i opština i spoljnih eksperata.

Na nivou lokalne samouprave formiran je koordinacioni tim koji je u proteklih godinu dana bio angažovan na izradi Akcionog plana Strategije održivog razvoja opštine Bogatić za period od 2015. do 2020. godine.  

Istovremeno sa izradom Akcionog plana izvršena je i revizija Strategije lokalnog održivog razvoja opštine Bogatić za period 2010-2020. To je bila prilika da se uradi kompletna analiza do sada realizovanih programskih aktivnosti i projekata. Opšta konstatacija je da su uglavnom poštovana strateška opredeljenja, mada je bilo i projekata koji nisu bili predviđeni strateškim dokumentom.Potrebo je takođe istaći da su realizovani projekti uglavnom manje vrednosti, a da su strateški projekti, posebno iz oblasti infrastrukture nedovoljno realizovani

Strategija održivog razvoja opštine Bogatić (u daljem tekstu Strategija) je važan plansko-razvojni dokument koji treba da pruži smernice i podsticaje za budući razvoj lokalne zajednice, za narednih pet godine, odnosno u period od 2015. do 2020. godine. Strategija održivog razvoja odnosi se na održivi razvoj opštine Bogatić što podrazumeva ekonomski razvoj lokalne zajednice kroz racionalno korišćenje prirodnih resursa, dostizanje svetskih standarda u oblasti obrazovanja, kulture, socijalne zaštite, zdravstva, sporta i svih drugih oblasti značajnih za unapređenje kvaliteta života u jednoj lokalnoj zajednici.

Konačnu verziju dokumenta usvojiće Skupština opštine.

„NEMAČKA INICIJATIVA ZA PRONALAŽENjE DOBAVLJAČA U DRŽAVAMA ZAPADNOG BALKANA“

16.03.2015.

U prilozima se nalaze: Obaveštenje, Pozivno pismo i Tabela sa podacima za projekat  „NEMAČKA INICIJATIVA ZA PRONALAŽENjE DOBAVLjAČA U DRŽAVAMA ZAPADNOG BALKANA“

http://www.bogatic.rs/ler/cms/download/obavetenje.docx

http://www.bogatic.rs/ler/cms/download/pozivno-pismo.pdf

http://www.bogatic.rs/ler/cms/download/template-rfi-balkan-conference-supplier.xlsx

  Uskoro javna rasprava o predlogu Strategije održivog razvoja opštine Bogatić do 2020. godine

  U okviru projekta Exchange 4 - komponenta 1: „Podrška sprovođenju relevantnih nacionalnih projekata lokalnih samouprava kroz povezivanje sektorskih strategija i akcionih planova i razvoj specifičnih opštinskih infrastrukturnih projekata“ Opština Bogatić je pripremila Predlog strategije održivog razvoja opštine Bogatić za period od 2015. do 2020. godine.

  Pre usvajanja Strategije održivog razvoja u Skupštini opštine Bogatić, biće održana javna rasprava u okviru koje će svi zainteresovani građani i institucije imati mogućnost da iznesu svoje komentare, zamerke, ideje i preporuke.

  O datumu održavanja javne rasprave javnost će biti blagovremeno obaveštena putem zvanične internet prezentacije Opštine Bogatić.

  U prilogu se nalaze dokumenta sa kojima se možete upoznati pre održavanja javne rasprave.

  Predlog strategije odživog razvoja opštine Bogatić od 2015. do 2020. godine

  Lista indikatora

  Aneks

   Prvih godinu dana rada Odseka za lokalni ekonomski razvoj

   Odbornici Skupštine opštine Bogatić su na 30. sednici održanoj 25. februara razmatrali i usvojili Izveštaj o radu Odseka za lokalni ekonomski razvoj od osnivanja do sada. O prvih godinu dana rada Odseka, postignutim rezultatima i planiranim aktivnostima, odbornike je upoznala Ivana Đukić, rukovodilac Odseka.

   Najznačajnije aktivnosti su sledeće:

   U saradnji sa ARRA Podrinja, Podgorine i Rađevine, doo Loznica organizovane su i sprovedene obuke:

   • „Priprema predloga projekata“ za predstavnike udruženja i ustanova sa područja opštine Bogatić na kojoj su učesnici unapredili razumevanje faze formulacije (pripreme) predloga projekta, upoznati sa osnovnim elementima predloga projekta, razvili veštine definisanja elemenata predloga projekta i upoznati sa matricom logičkog okvira,
   • „Obuka za početnike u poslovanju“ sa temama: motivi, osobine i poslovne ideje preduzetništva, pravne regulative i poreskog sistema, finansije u poslovanju i poslovni plan kao i izvori finansiranja za početnike u poslovanju. Obuka je imala za cilj da sa stečenim znanjem polaznici, budući preduzetnici, unaprede svoja znanja iz oblasti preduzetništva i odaberu pravi put od ideje do uspešnog preduzetnika.
   • Organizovan je sastanak jedinica lokalnih samouprava Mačvanskog okruga, kancelarija za LER sa predstavnicima Privredne komore Srbije u vezi saradnje i pripreme zajedničkih projekata.

   U saradnji sa NO „Caritas“ Šabac, kao partnerom na projektu, pripremljen je predlog projekta uvođenje gerento službe u opštini Bogatić po konkursu EU u Srbiji u okviru projekta „Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz raznovrsniju ponudu socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice“ koji se finansira iz pristupnih fondova EU. Projekat je predat Evropskoj komisiji i čeka se ocena istog. Vrednost projekta je 150.000 EUR-a.

   Na osnovu javnog poziva Ministarstva omladine i sporta, za predlog godišnjeg programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata u 2014. godini, pripremljen je i predat projekat „Tribine fudbalskog igrališta“ u Belotiću (vrednost projekta 3.854.700,00 dinara).

   Na osnovu poziva Ministarstva omladine i sporta, Sektora za upravljanje projektima o stanju sportskih objekata posle majskih poplava 2014.godine, odnosno o šteti na sportskim objektima, koje su nastale vanredenim događajima izazvanim elementranim nepogodama (obilne padavine, poplave, povećanje nivoa podzemnih voda, klizišta i sl.) izvršen je pregled postojećih sportskih objekata na teritoriji naše Opštine i dostavljen izveštaj Sektoru za upravljanje projektima. Na osnovu izveštaja podnet je zahtev za sanaciju sportske hale u Banovom Polju, (sanacija krovnog pokrivača, parketa, zidova i stolarije)-vrednost radova je 1.302.181,00 dinara.

   Na osnovu konkursa „Mali grantovi 2015“ u okviru Poljske razvojne pomoći pripremljen je i predat projekat OŠ.“Vuk Karadžić“ Badovinci- adaptacija WC-a za učenice (vrednost projekta je 1.196.736,00 dinara).

   U toku je priprema projekta i projektne dokumentacije za konkurs Japanske vlade – program donacije za osnovne potrebe stanovništva ( POPOS)-vrednost po projektu je oko 90.000 EUR-a, za nabavku cisterne za pijaću vodu, a u cilju rešavanja situacije sa neispravnom pijaćom vodom na području naseljenih mesta Crna Bara i Sovljak.

   U saradnji sa štabom za vanredne situacije Opštine Bogatić pripremljena je dokumentacija i poslat zahtev Komisiji za utvrđivanje štete od elementranih nepogoda Vlade R.Srbije, o troškovima u vezi s odbranom od poplava iz maja meseca 2014.godine (hitni radovi na osposobljavanju infrastrukture, pružanje privremenog smeštaja i finansiranje službi spasavanja radi zbrinjavanja osnovnih potreba ugroženog stanovništava, hitni radovi na obezbeđivanju preventivne infrastrukture,troškovi čišćenja...), na osnovu čega je Opštini Bogatić izvršena nadoknada troškova u iznosu od 9.868.000,00 dinara.

   Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj upućen je zahtev i pripremljena dokumentacija za sufinansiranje godišnje članarine jedinice lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014.godini („Sl.glasnik RS“, br. 27/14) i Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinice lokalne samouprave za 2013.godinu („Sl.glasnik RS“,br.62/13), na osnovu čega se očekuje povraćaj sredstava u iznosu od 25 % uplaćene članarine.

   U saradnji sa NO „U ritmu Evrope“, dogovorena je i realizovana poseta ambasadora R.Turske, Njegove ekselencije g-dina Bozaja opštini Bogatić, za čiji dolazak je pripremljen protokol posete, kao i prezentacija ekonomskog potencijala opštine Bogatić. Kao rezultat posete, uspostaljena je saradnja sa Turskom agencijom za međunarodnu saradnju „TIKA“ kojoj je upućena molba za donaciju za renoviranje osnovne škole „Mika Mitrović“ Bogatić, izdvojeno odeljenje u Banovom Polju (fasada i pvc stolarija-radovi u toku). Po završetku radova očekuje se potpisivanje ugovora o donatorstvu- (vrednost radova oko 1.500.000,00 dinara).

   Zaposleni Odseka za LER radili su na pripremi dokumentacije za osnivanje JP „Parking servis“ (Odluka o javnim parkiralištima i Odluka o osnivanju JP „Parking servis“ Bogatić).

   Zaposleni Odseka pripremaju predlog koncesionog akta za davanje koncesije radi obavljanja komunalne delatnosti –zoohigijene na području opštine Bogatić, a radi sistemskog rešavanja problema pasa lutalica i životinjskih ostataka na teritoriji opštine Bogatić. Takođe, zaposleni su pripremili: pravilnike, odluke, konkurse i prijavne formulare za finansiranje, odnosno sufinansiranje udruženja građana, crkava i verskih zajednica.

   Za vreme elementranih nepogoda, odnosno poplava u maju 2014.godine, zaposleni su učestvovali u radu Komisija za procenu štete na poljoprivrednom zemljištu i građevinskim objektima na području opštine Bogatić.

   Za Stalnu konferenciju gradova i opština, kao i za Ministarstva R.Srbije, prikupljena je dokumentacija i popunjeni upitnici (o saradnji jedinica lokalnih samouprava, energetskom menadžmentu, položaju Roma...).

   Uspostavljena je saradnja sa GIZ-om (Deutsche Gesellschaft fur Internacionale Zusammenarbeit GmbH) u vezi razvoja održivog tržišta bioenergije u Srbiji, čiji program finansira nemačko Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Giz pruža podršku u vrednosti od 8 miliona evra. Cilj je ispitivanje mogućnosti za korišćenje toplotne energije iz bionergije (biomasa, biogas...). Prvi korak saradnje na lokalnom nivo bio je popunjavanje upitnika za objekte javne namene (škole, domovi zdravlja, opština...), a u cilju ekonomski opravdane implementacije projekta-instalacije novog kotla u javnom objektu i prelaska na biomasu.

   Pripremljen je pisani materijal o prirodnim i ekonomskim potencijalima opštine Bogatić za časopis „The investors guide“ (Vodič za investitore), koji je objavljen za inostrano tržište za 2015.godinu.

   Oranizovan je i realizovan sastanak za državnim sekretarom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr. Nenadom Ivaniševićem, gde je dogovorena saradnja prilikom realizacije budućih projekata lokalne samouprave, vezanih za sprovođenje državne socijalne politike.

   Zaposleni Odseka za LER su učestvovali u izradi projektnog budžeta za 2015.godinu budžetskih korisnika opštine Bogatić. Takođe su članovi tima za izradu akcionog plana (koji se finansira iz projekta EU echange 4, kao i tima za izradu Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje 2015.godine.

   U svom radu Odsek sarađuje sa svim službama Opštinske uprave Bogatić, nadležnim organima R.Srbije, kao i nevladinim sektorom.

    

   Do 15. februara podnošenje zahteva za bespovratnu pomoć privrednim subjektima za štete u poplavama

   14.01.2015.

   Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o utvrđivanju državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području kojom se definiše mera davanja bespovratnih novčanih sredstava privrednim subjektima koji su pretrpeli štetu na području
   pogođenom poplavama. U Uredbi se možete informisati o kriterijumima za dodelu bespovratnih sredstava.
   Privredni subjekti sa poplavljenih podrućja podnose jedinicama lokalnih samouprava zahtev za dobijanje bespovratnih sredstava po ovom programu do 15.02.2015.godine.

   Obrazac Zahteva možete preuzeti putem donjeg linka:

   Zahtev privredni subjekti

   Sa sadržajem Uredbe možete se upoznati putem donjeg linka:

   Uredba o utvrdjivanju drzavnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom podrucju

   Zakon o otklanjanju posledica poplava Sl  glasnik 75-2014 od 21 07 2014

    Novosti - Bogatić će grejati voda

    MAČVANSKA varošica Bogatić uskoro bi mogla da bude prva u Srbiji koja sve javne ustanove i škole (ukupno 13) zagreva na geotermalnu vodu. Analize na lokalitetu Bair biće okončane merenjem temperature i u zimskim mesecima, čime se stiču uslovi za kompletiranje dokumentacije za projekat vredan 2,7 miliona evra, za koji je Bogatić aplicirao u okviru IPA programa Evropske unije.

    - Prolećna, letnja i jesenja analiza pokazale su da nema oscilacija u temperaturi, koja je standardno 76 stepeni Celzijusa, a izlivanje vode je 25 litara u sekundi. Zimskim merenjem završava se jednogodišnja provera, posle čega sledi izrada dva elaborata, za koje ćemo raspisati javne nabavke početkom 2015. godine. Čim dobijemo eksploataciono pravo razmišljaćemo o izvođačkom projektu - kaže za "Novosti" predsednik opštine Nenad Beserovac.

    Ovaj projekat je u Ministarstvu energetike rangiran kao drugi, zbog čega je pod neprestanim monitoringom i Vlade i EU. Mačvani su do sada iz skromnog lokalnog budžeta platili oko 10.000 evra za obnavljanje eksperimentalne bušotine na Bairu, nastale osamdesetih godina prošlog veka, koja bi trebalo da napaja buduću toplanu.

    Slavko Vladimirović, rukovodilac odeljenja za građevinarstvo i zaštitu životne sredine, objašnjava da je ovo prvi put da se neko opštinsko rukovodstvo na tako ozbiljan način zauzima da se konačno iznađe mehanizam za civilizovano korišćenje geotermalne energije. Navodi primer Rejkjavika, najvećeg i glavnog grada Islanda, koji je od zagađenog mesta, gotovo nemogućeg za život, postao prava ekološka oaza.

    - I Mačva računa na ekološki energent, a čista sredina joj je potrebna jer je najveći proizvođač hrane u Srbiji. U infrastrukturnom smislu, opština preduzima sve da pripremi lokalitet i dokumentaciju, što je jedini način da se privuče investitor, koji bi, praktično, odmah mogao da počne da gradi. Investicija je krupna, i lokalna uprava je tu nemoćna - objašnjava Vladimirović.

    Zamenik predsednika opštine Miroslav Dabić navodi da bi se, grejanjem na toplu vodu, koja je dovoljne temperature da bez ikakvog dogrevanja ide u radijatore, godišnje štedelo najmanje 20 miliona dinara iz opštinske kase. Osim vrlo prostrane zgrade opštine Bogatić, grejale bi se dve škole, sud, policijska stanica, dom kulture, dom zdravlja...

    - Samo jedna eksperimentalna bušotina, od čitavog niza nastalih pre 30 godina, ima eksploataciono pravo i ono do kraja 2016. godine pripada "Delta agraru". Nisu započeti nikakvi radovi, i ne verujemo da će se tu bilo šta promeniti. Da li će opština, posle tog roka, ući u komplikovanu proceduru vraćanja 16 hektara zemljišta gde se bušotina nalazi u svoje vlasništvo, tek ćemo procenjivati - kaže Dabić.

    MORE POD RAVNICOM

    GEOTERMALNE vode Mačve otkrili su 1981. godine radnici beogradskog "Geozavoda", dok su bušili arteski bunar u selu Dublju. Na dubini od 178 metara, pronašli su vodu temperature 40 stepeni sa protokom od litar i po u sekundi, što je zainteresovalo stručnjake Rudarskog fakulteta u Beogradu. Tih godina je, na više eksperimentalnih bušotina, potvrđeno da Mačva leži na pravom toplom moru.

    Novinar Aleksandra Delić

    Izvor: "Večernje novosti", objavljeno 3.1.2015.

     

    OPŠTINA BOGATIĆ
    Opštinska uprava
    Odsek za lokalni ekonomski razvoj


     

    15350 Bogatić, Ulica Mike Vitomirovića 1

    telefon: 015/7786-077

    fax: 015/7786-174

    e-mail: kler@bogatic.rs

    Radno vreme: ponedeljak-petak - od 07,00 - 15,00 časova