Vesti

13. May. 2021 Јавни увид нацрта плана детаљне регулације

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената просторног и урбанистичког планирања („Сужбени гласник Републике Србије“ бр. 32/19) Општинска управа општине Богатић-Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинско земљиште и инфраструктуру, оглашава:

 

Ј А В Н И    У В И Д

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

постројења за пречишћавања отпадних вода Богатић –

прва фаза 15000 ЕС у К.О. Црна Бара, општина Богатић

 

Јавни увид у нацрт планског документа ће се обавити у трајању од 30 дана, од дана 13. маја 2021. године закључно са даном 14. јун 2021. године у просторијама Општинске управе Богатић, у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинско земљиште и инфраструктуру у Богатићу ул. М. Витомировића бр. 1 - канцеларија бр. 23. Нацрт планског докумената биће изложен на јавни увид нa огласној табли Општине као и у дигиталном облику на интернет страни www.bogatic.rs.

Инвеститор планског документа је Општина Богатић, а обрађивачи су АГ УНС Архитектонско-грађевински институт д.о.о. Нови Сад, др. Ђорђа Јоановића 4 и „Elising group“ д.о.о. Нови Сад, Гагаринова 2.

Службено лице Одељења даваће у току трајања јавног увида основне информације о нацрту планског документа заинтересованим лицима, сваког радног дана од 10:00 до 12:00 часова.

Јавна презентација нацрта планског документа одржаће се дана 04. јуна 2021. године, са почетком у 12:00 часова.

Правна и физичка лица примедбе на нацрт Плана могу доставити искључиво у писаном облику Општинској управи Богатић на писарници Општинске управе Богатић-Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинско земљиште и инфраструктуру, у току трајања јавног увида, закључно са 14. јуном 2021. године.

Јавна седница Комисије за планове, коју је формирала општина Богатић, на којој ће бити разматране достављене примедбе током Јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 23. јуна 2021. године, са почетком у 12:00 часова у малој сали Скупштине општине Богатић у Богатићу, ул. М. Витомировића бр.1.

Јавној седници ће присуствовати обрађивачи АГ УНС Архитектонско-грађевински институт д.о.о. Нови Сад и „Elising group“ д.о.о. Нови Сад, чланови Комисије за планове општине Богатић и представник инвеститора. На јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Извештај о извршеном јавном увиду о Нацрту плана биће изложен на огласној табли Скупштине општине Богатић, како би сви заинтересовани могли да остваре увид о поднетим писаним примедбама на Нацрт плана.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

 

5. May. 2021 У четвртак и петак вакцинација без заказивања у Богатићу и Клењу

Дом здравља Богатић обавештава јавност да ће у четвртак, 06.05.2021. године, у периоду од 8 до 14 часова бити омогућено слободно вакцинисање против корона вируса у просторијама Дома здравља у Богатићу, без претходног заказивања.

У петак, 07.05.2021. године, у периоду од 8 до 14 часова сви заинтересовани грађани моћи ће да искористе могућност слободне вакцинације и на вакциналном пункту у Клењу.

Грађанима ће на располагању бити вакцина кинеског произвођача Синофарм (Sinofarm).

 

1. May. 2021 Васкршња честитка председника општине Богатић Милана Дамњановића

Председник општине Богатић Милан Дамњановић, у име локалне самоуправе и у своје лично име честитао је Васкрс свештенству и свим верницима који највећи хришћански празник славе по јулијанском календару. У честитки се каже:

“Уочи великог хришћанског празника Васкрсења Господа Исуса Христа упућујем најсрдачније честитке свештенству и верницима, са жељом да га проведу испуњени осећањима среће, толеранције, вере и наде у бољу, успешнију и срећнију будућност.

Тешка времена која је са собом донела пандемија корона вируса научила су нас колико смо важни и потребни једни другима и како је здравље највеће богатство које човек може да поседује, стога будимо савесни и чувајмо једни друге. Нека нам Васкрс, као највећи празник буде подстрек да истрајемо у потешкоћама и искушењима које су пред нама.

Желим вам да празник проведете у добром здрављу и расположењу, у духу толеранције и међусобног уважавања и праштања, окружени најближима".

Христос Васкрсе!

 

28. Apr. 2021 Р Е Ш Е Њ Е

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БОГАТИЋ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности Број: 465-1-35/2021-03 Датум: 28.04.2021. године Бo г а т и ћ

Одељење за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности општине Богатић, решавајући по службеној дужности о постављењу привременог заступника, на основу члана 12. став 7. Законa о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију („Службени гласник РС„ бр.9/20), члана 48. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС„ бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) и Решења начелника Општинске управе општине Богатић бр.138/2021-06 од 22.04.2021. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

I ПОСТАВЉА СЕ САЊА МАТИЋ адвокат из Лознице, Ул. Јована Цвијића бб, за привременог заступника сопственику непокретности Баштовановић Драгославу из Змињака, који је преминуо.

 

Р Е Ш Е Њ Е у целости може се преузети испод овог текста, путем линка у дну странице

 

23. Apr. 2021 Одржана 10. седница Општинског већа општине Богатић 23.04.2021. године

Дана 24.04.2021. године у малој сали Скупштине општине Богатић одржана је 10. седница Општинског већа општине Богатић. Чланови Општинског већа разматрали су укупно 10 тачака дневног реда. Присутно је било осам чланова Општинског већа, а у одсуству председника Општинског већа Милана Дамњановића, седницом је председавао заменик председника Општинског већа Теодор Теодоровић.

Најзначајније тачке дневног реда биле су утврђивање предлога Одлуке о једнократној помоћи породици за новорођенчад и доношење Одлуке о неплаћању накнаде за постављање летњих башти угоститељских објеката на територији општине Богатић у 2021. години.

Одлуком о једнократној помоћи породици за новорођенчад, једнократна помоћ се додељује за свако новорођено дете, без обзира на ред рођења детета, и то у износу од 50.000,00 динара по детету. Породице које су оствариле право на новчану помоћ по ранијим Одлукама о једнократној помоћи породици за новорођенчад, а чије дете је рођено 01.01.2021. године или касније, имају право на исплату разлике, од износа исплаћеног по ранијим одлукама (20.000,00 динара) до износа утврђеног овом одлуком од 50.000,00 динара.

Чланови Општинског већа једногласно су усвојили и Одлуку о неплаћању накнаде за постављање летњих башти угоститељских објеката на територији општине Богатић у 2021. години. Обзиром на тренутну ситуацију изазвану вирусом COVID 19, а имајући у виду да угоститељски објекти у једном временском периоду нису уопште радили, док су преостали део времена имали редуковано радно време, што је све утицало на њихов обим посла, а самим тим и на приходе истих, Општинско веће је овом одлуком желело да ублажи негативне материјалне ефекте тренутне ситуације на рад угоститељских објеката, ослободивши исте плаћања накнаде за постављање летњих башти у 2021. години.

Такође, већници су утврдили предлог Одлуке о допуни одлуке о изради Плана детаљне регулације постојења за пречишћавање отпадних вода Богатић-прва фаза 15000 ЕС у К.О. Црна Бара и предлог Локалног акционог плана запошљавања општине Богатић за 2021-2023. годину, као и предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду Културно – образовног центра „Богатић“ за календарску 2020. годину и Финансијски извештај – извршење буџета за 2020. годину.

Донет је Закључак о давању сагласности на Извештај о спроведеним мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Богатић за 2020. годину.

 
VRH