Vesti

18. Jan. 2021 Отварају се пунктови за масовну имунизацију локалног становништва

Штаб за ванредне ситуације општине Богатић на данас одржаној ванредној седници донео је одлуку о успостављању и отварању пункта за масовну имунизацију локалног становништва у Здравственој амбуланти Дубље, улица Краља Александра 26 у Дубљу и Здравственој амбуланти Клење, улица Николе Тесле 4 у Клењу.


Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

13. Jan. 2021 ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

На основу члана41. став 4 и. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/18),  члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. Гласник РС“ бр.151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3 и 1/2021-3),Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19(„Службени гласник РС“,број 37/20), и Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на теритоји општине Богатић бр.247/2020-01 од 12.11.2020.године,Штаб за ванредне ситуације општине Богатић на првој телефонској седници доноси следеће:

НАРЕДБЕ

У периоду почев од уторка 12.01.2021.године па док то налаже епидемиолошка ситуација ограничава се радно време објеката у којим се обавља делатносту у области трговине на мало, угоститељских објеката (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.) тржних центара, пијаца, кладионица, коцкарница, дечијих играоница, козметичких и фризерских салона, салона за негу лепоте као и објеката из области спорта и рекреације (теретане, фитнес центри, базени, балони за фудбал, кошарку, тенис, или било који други рекреативни спорт) тако да ти објекти могу радити од 05,00 дсо 20,00 часова уз поштовање свих прописаних мера (максимална број лица у објекту, ношење заштитних маски, поштовање физичке дистанце, и употреба дезинфекионих средстава).

У угоститељским објектима није дозвољено непосредно извођење музике (музике уживо), а после 17,00 часова није дозвољена музика у било ком облику, без изузетака.

КОМАНДАНТ ОШ ВС

Милан Дамњановић

 

13. Jan. 2021 У понедељак почиње упис за пољопривредне кредите намењене пролећној сетви 2021.

Обавештавају се пољопривредни произвођачи општине Богатић да почиње упис за пољопривредни кредит намењен за пролећну сетву 2021.године

Сви заинтересовани могу се пријавити у Шалтер сали Општинске управе Богатић, дана 18.01.2021.године у времену од 08 до 15 часова.

Потребна документација за кредит 2021:

1. Очитана (копирана) лична карта носиоца пољопривредног газдинства;

2. Потврда о активном статусу - Трезор;

3. Извод из регистра пољопривредног газдинства (сетвена структура, структура сточног фонда, подаци о газдинству) - Трезор;

4. Потврда о измиреним обавезама из Локалне-пореске администрације - Канцеларија број 13;

5. Пореско уверење - Консолидовани упит стања - Управа прихода;

6. Контролна листа о спровођењу активног надзора - Ветеринарска;

7. Потврда о вакцинацији свиња у последњих 12 месеци (лична евиденција), или извод из ветеринарске базе о обележавању свиња у последњих 12 месеци - Ветеринарска;

8. ТБЦ за говеда која су утоварена последњих 12 месеци - Ветеринарска;

9. Промет из пословне банке од 01.01.2020.године до дана вађења;

10.Биланс успеха 31.12.2019. године (за оне који су у ПДВ-у).

Попуњавање захтева по предвиђеном датуму у канцеларији број 65.

 

11. Jan. 2021 Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока с оружјем

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09,95/10 и 36/18) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени војни лист“, бр. 3/11, 29/16), Министарство одбране објављује
 
                                               Ј А В Н И   ОГЛАС
за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем
и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије
 
1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре
 
На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2021. години навршавају од 19 до 30 година живота.
Општи услови:
    -да је држављанин Републике Србије;
    -да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);
    -да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
    -да је здравствено способан за војну службу;
    -да није одслужио војни рок са оружјем и
    -да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:
    -да има завршене основне академске студије односно основне струковне студије од значаја за Војску Србије;
    -да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и да има позитивну безбедносну проверу.

2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије
Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.
Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.
Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу.
Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац пријаве и приложи:
-    фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и
 -   биографију.
Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе:
-    уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и
 -   писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.
3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре у Војсци Србије
 Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.
 Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом пријема слушаоца курса за резервне официре за одређени упутни рок.
 
4. Закључивање уговора
 Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.
Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs.
Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије у 2021. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.

 
VRH