Vesti

11. Feb. 2016 Semenske kuće predstavile svoje hibride kukuruza za predstojeću setvu

Semenske kuće predstavile hibride kukuruza za setvu
Semenske kuće predstavile hibride kukuruza za setvu
Semenske kuće predstavile hibride kukuruza za setvu Semenske kuće predstavile hibride kukuruza za setvu

Direkcija za poljoprivredu i selo opštine Bogatić, organizovala je predavanje za poljoprivredne proizvođače na temu izbora hibrida kukuruza i pesticida za predstojeću prolećnu setvu. Svoje hibride prezentovali su predstavnici semenskih kuća: Syngenta, NS seme, AS hibridi, ZP hibridi, Pionir i francuske semenske kuće Maisadour.

Poljoprivredni proizvođači upoznali su se sa proizvodnim asortimanima ovih kuća i novim hibridima. Njihovo dosadašnje iskustvo i stručna znanja, pomoći će u izboru semena, koja će dati najveće prinose u našim agroekološkim uslovima.

Direkcija za poljoprivredu i selo već dugi niz godina organizuje zimska predavanja, sa ciljem stručne edukacije poljoprivrednika opštine Bogatić.

Kukuruz kao najvažnija biljna kultura, kod nas se seje na najvećim poljoprivrednim površinama. Vreme setve uslovljeno je biološkim osobinama i agroekološkim uslovima, delimično dužinom vegetacije hibrida i namenom kukuruza (za zrno ili silažu). Optimalno vreme za setvu je kada se temperatura zemljišta na dubini setve ustali na 10-12 stepeni, ističu stručnjaci.

 

9. Feb. 2016 Odluka SO Bogatić o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru opštine za 2015.god.

Odluka SO Bogatić o maksimalnom broju zaposlenih
Odluka SO Bogatić o maksimalnom broju zaposlenih

Na sednici SO Bogatić održanoj 08. februara 2016. godine doneta je odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora Opštine Bogatić za 2015. godinu.

Sve pojedinosti i odluka u celosti, nalaze se u priloženom dokumentu i mogu se pročitati ili preuzeti na zvaničnom sajtu Opštine Bogatić (odeljak-lokalna samouprava-dokumenti i vesti - 09.02.2016.god.).

 

8. Feb. 2016 Na nastavljenom skupštinskom zasedanju, izabrani novi članovi Opštinskog veća

Izabrani novi članovi Opštinskog veća
Izabrani novi članovi Opštinskog veća
Izabrani novi članovi Opštinskog veća Izabrani novi članovi Opštinskog veća
Video prilog Na nastavljenom skuptinskom zasedanju, izabrani novi lanovi Optinskog vea

Sednica Skupštine opštine Bogatić, koja je prekinuta 1. februara zbog nepostojanja kvoruma, danas je nastavljena predlaganjem kandidata za nove članove Opštinskog veća, od strane predsednika Opštine Bogatić - Nenada Beserovca.U Opštinsko veće izabrani su Aleksandar Sinđelić –veterinarski tehničar iz Bogatića i Goran Mišković, inženjer hemijske tehnologije iz Metkovića, članovi Nove Srbije, umesto razrešenih članova Miroslava Erića i Dragoslava Josipovića iz Grupe građana "Pozitivna Mačva".

Formirana je nova skupštinska većina.Dosadašnjoj koaliciji priključila se i odbornička grupa Nove Srbije, koja je još krajem prošle godine podržala Odluku o budžetu i time pokazala da je spremna da bude deo većine. 
Odbornici opozicione Demokratske stranke i Zajedno za Srbiju, podržali su skupštinske odluke koje su se ticale izbora na funkcije članova Nove Srbije.

Usvojen je i program poslovanja Direkcije za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju za 2016. godinu. Pored redovnih aktivnosti, za 2016. godinu Direkcija je opredelila 10 miliona dinara za izradu kompletne projektne dokumentacije kanalizacione i vodovodne mreže, koja je preduslov za izgradnju ovih sistema na području opštine. 
Razrešen je i član Nadzornog odbora DGZPI Marina Katić, a na njeno mesto izabrana Dragana Vitorović. Skupština je dala saglasnost na kreditno zaduženje Javno komunalnog preduzeća Bogatić, za nabavku vozila za odnošenje smeća.

Od značajnijih, usvojeni su i predlozi odluka za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru opštine Bogatić i dozvoljene spratnosti po naseljenim celinama za objekte koji su u postupku legalizacije.

 

4. Feb. 2016 Počelo podnošenje zahteva za kratkoročne poljoprivredne kredite Opštine Bogatić i Banke “Intesa”

Počelo podnošenje zahteva za kratkoročne poljoprivredne kredite
Počelo podnošenje zahteva za kratkoročne poljoprivredne kredite
Počelo podnošenje zahteva za kratkoročne poljoprivredne kredite Počelo podnošenje zahteva za kratkoročne poljoprivredne kredite
Video prilog Poelo podnoenje zahteva za kratkorone poljoprivredne kredite Optine Bogati i Banke Intesa

Danas je počelo podnošenje zahteva za kratkoročna kreditna sredstva agrarnog budžeta Opštine Bogatić, udruženih sa sredstvima Banke „Intesa“ u Bogatiću. Poljoprivrednici mogu popuniti zahteve u prostorijama Direkcije za poljoprivredu i selo prema redosledu prijavljivanja. Kako bi se izbegle gužve, zbog velikog interesovanja poljoprivrednika, Direkcija je formirala spisak, prema kojem će u narednim danima poljoprivrednici popunjavati zahteve i predavati kredintu dokumentaciju u banci.

Sredstva su namenjena za prolećnu setvu i za to je izdvojeno 53 miliona dinara. Maksimalan iznos pojedinačno odobrenog kredita može biti 200.000 dinara. Kamata na kredite je 6 %. Polovina ukupnog kamatnog zaduženja biće subvencionisana iz agrarnog budžeta Opštine Bogatić poljoprivrednicima koji pozajmicu vrate u roku, odnosno do 30. novembra tekuće godine.

Pored zahteva, poljoprivrednici podnose i drugu neophodnu dokumentaciju: potvrdu o aktivnom statusu gazdinstva, podatke o gazdinstvu, strukturu biljne i životinjske proizvodnje, poresko rešenje, uverenje o plaćenom porezu na zemlju, promet po namenskom računu, kao i potvrdu iz Veterinarske stanice o stanju stoke.

Potrebna dokumentacija za poljoprivredni kredit:

1.Potvrda o aktivnom statusu gazdinstva- iz Trezora
2. Podaci o poljoprivrednom gazdinstvu - iz Trezora
3.Struktura biljne i životinjske proizvodnje - iz Trezora
4.Poresko rešenje iz 2013 - 2014. godine (odvodnjavanje)
5.Uverenje o plaćenom porezu na zemlju za podnosioca zahteva (LPA, soba 11)
6.Promet po namenskom računu iz druge banke
7. Potvrda iz Veterinarske stanice o stanju stoke ili Evidencione liste o stoci


Žirant do 64 godine starosti:

- poljoprivredno gazdinstvo: stavke pod 1.2.3.4.5.6.7.
- zaposleno lice: potvrda o zaposlenju (obrazac iz banke)
- penzioner do 64 godine starosti: poslednja 3 penziona čeka

 

4. Feb. 2016 Javni konkursi za sufinansiranje projekata u 2016.god. za crkve i verske zajednice i udruženja građana koja obavljaju društvenu i humanitarnu delatnost, udruženja građana koja obavljaju kulturnu delatnost

Obaveštavaju se udruženja građana koja obavljaju društvenu i humanitarnu delatnost, udruženja građana koja obavljaju kulturnu delatnost , crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji opštine Bogatić da je

Opština Bogatić dana 04.02.2016.godine raspisala javne konkurse za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa, odnosno projekata, u 2016.godini.

Javni konkursi se nalaze na zvaničnoj internet stranici opštinewww.bogatic.rsu odeljku konkursi. Rok za podnošenje prijava za programe /projekte je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa na internet stranici opštinewww.bogatic.rs(odnosno zaključno sa 18.02.2016.godine).

Opština Bogatić

 
VRH