Vesti

7. Dec. 2018 Најуспешнијим студентима додељене општинске стипендије

На основу расписаног Kонкурса, а сходно одредбама Правилника о условима стипендирања студената са подручја општине Богатић, пет најбољих студената основних академских студија, у школској 2018/2019. години биће стипендирани из општинског буџета. Додељене су стипендије за три студента из области природних и техничких наука и два студента из области друштвених и хуманитрних наука.

Правилник предвиђа доделу 2 стипендије из области природних и техничких наука, 2 стипендије из области друштвених и хуманитарних наука и 1 стипендију из области уметности. Kако ове школске године није било пријављених студената из области уметности, пета стипендија је припала трећем студенту из области природних и техничких наука, а сходно оствареном успеху.

Ранг листу, на основу 45 пријављених кандидата, формирало је Одељење за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности Општинске управе општине Богатић, на основу Правилника  и на основу просечне оцене студената у току студија, с тим да  за сваку годину просек мора бити  од 8,00.

Студентима који нису добили стипендије, а испуњавају услове прописане Правилником о стипендирању, њих укупно 30, биће исплаћена једнократна новчана помоћ у износу од по 30.000,00 динара.

Одлуком председника Општине стипендије су добили редовни студенти:

 1. Бојана Вулетић из Богатића, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2. година, просек 9,73

 2. Kатарина Жигеровић из Бадовинаца, , Природно-математички факултет, Нови Сад, 2. година, просек 9,57

 3. Дејан Петрушић из Бадовинаца, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2. година, просек 9,27.

 4. Филип Малетић из Богатића, Kриминалистичко-полицијска академија, Београд-Земун, 3. година, просек 9,35.

5. Александра Пајић из Бадовинаца, Војна академија, Универзитет одбране Београд, 3. година, просек 9,25. 

Ову врсту стипендије већ користе студенти који су претходних година испунили услов за добијање исте, али и остварили просечну оцену изнад 8, која је неопходна за наставак стипендирања.

Стипендије ће се исплаћивати за период од новембра 2018. до новембра 2019. године, у месечном износу од по 10.000,00 динара.

Ове године на конкурс се пријавило укупно 35 студената из области природних и техничких наука, од којих су троје добили стипендије, а 28 једнократну новчану помоћ. Четири студента не испуњава услове конкурса.

Из области друштвених и хуманитарних наука конкурисало је укупно 8 студената, од којих су двоје добили стипендије, а једнократну новчану помоћ добиће два студента. Четири студента не испуњавају услове конкурса.

Са високих школа струковних студија било је пријављено два студента, али сходно Правилнику, не стипендирају се студенти струковних студија, већ само академских.

 

6. Dec. 2018 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА, КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И/ИЛИ ОПРЕМИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Јавни позив у целости може се преузети путем линка на дну ове странице

 

3. Dec. 2018 ОДРЖАНА 31.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данас 03.12.2018.године одржана је 31. седница Општинског већа Општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло се 9 тачака дневног реда. Међу значајнијим тачкама, чланови Општинског већа су у складу са Законом о буџетском систему разматрали и утврдили предлог Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Богатић за 2018.годину са пројекцијама за 2019. и 2020.годину. У складу са изменама Закона о локалној самоуправи којима су уређена поједина питања од значаја за рад и функционисање локалне самоуправе утврђен је предлог Статута општине Богатић. Закон о локалној самоуправи предвиђа да се предлог Статута усклађен са Законом упућује Министарству државне управе и локалне самоуправе ради прибављања мишљења. У складу са Законом о ванредним ситуацијама чланови Општинског већа утврдили су предлог Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о оспособљеним правним лицима од посебног значаја за заштиту и спасавање у редовним делатностима и у ванредним ситуацијама. По спроведеном Јавном конкурсу за доделу студентских стипендија донето је Решење о додели општинских стипендија за школску 2018/2019.годину из области природних и техничких наука и друштвених и хуманитарних наука студентима за подручја општине Богатић. У складу са Правилником о критеријумима и поступку за доделу помоћи за уклањање и ублажавање последица насталих у случају ванредне ситуације, елементарних непогода и других несрећа на територији општине Богатић, а на основу предлога Комисије за утврђивање предлога за доделу новчане помоћи донета су решења о додели и висини новчане помоћи...

 

30. Nov. 2018 ЗАХВАЛНИЦА УДРУЖЕЊА “МАЛИ ДИВ”

Video prilog

Поштовани,

Дозволите да Вам се, у име Удружења родитеља превремено рођене деце Србије ,,Мали Див,, од срца захвалим на учешћу у обележавању нашег празника. Љубичастим светлом, Богатић је својим дивовским суграђанима показао подршку и разумевање коју ће они увек веома ценити. Јер, онај ко роди малог дива, дивовски пати али и дивовски памти!

У прилогу Вам, у знак захвалности, шаљем наш видео којим са поносом обавештавамо свет да је Србија, у својих 26 градова и општина, стала уз мале дивове и њихове породице.

Хвала што је Богатић међу њима!

Топло Вас поздрављају Оливера Живаљевић и сви родитељи из ,,Малог Дива,,

 
VRH