Vesti

18. Nov. 2017 ПОТПИСАН УГОВОР О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА "СПОМЕН КОМПЛЕКС ЗА ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ ВРЕДНОСТИ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ЦЕРА

Video prilog

У Београду, у просторијама Министарства привреде, у среду 15.11.2017. године, закључен је Уговор о оснивању Привредног друштва "Спомен комплекс за очување културно-историјских вредности и одрживи развој Цера" Д.О.О. Шабац, који су потписали, у име Владе Републике Србије, министар привреде Горан Кнежевић, а у име локалних самоуправа са територије Мачванског управног округа, градоначелник града Лознице, Видоје Петровић и председници општина, Богатић Ненад Бесеровац, Крупањ Иван Исаиловић, Љубовија Милован Ковачевић, Мали Зворник Зоран Јевтић, Коцељева Душан Илинчић, Владимирци Милорад Милинковић, као оснивачи.

Потписивању Уговора, присуствовао је и вршилац дужности директора Друштва, Јован Јањић, мастер правник из Крупња, који ће извршити све послове у вези са регистрацијом истог и председник Мачванског управног округа Драгослав Милановић. Привредно друштво се оснива у циљу изградње Спомен комплекса на врху планинe Цер, као и управљања истим по завршетку његове изградње.

Идејно решење будућег Спомен комплекса, пројектовало је референтно пројектно предузеће "Сет" Шабац, а иницијативу за његово подизање и изградњу, прихватила је Влада Републике Србије, која је Закључком број 023-9208/2017-3, усвојила Нацрт уговора о оснивању привредног друштва, на седници одржаној 19.10.2017. године. У оквиру Спомен комплекса биће изграђени: спомен обележје у виду стилизованог крста видиковца, музеј, едукативни центар, као и угоститељски објекти за пријем и смештај туриста.

План је да се центарлно обележавање стогодишњице завршетка Великог рата и потписивања примирја, на државном нивоу обележи управо на месту будућег Спомен комплекса, следеће године 11. новембра, до када би требала да буде завршена изградња спомен обележја.

 

16. Nov. 2017 INTERVJU PREDSEDNIKA OPŠTINE BOGATIĆ

Nenad Beserovac predsednik Opštine Bogatić
Nenad Beserovac predsednik Opštine Bogatić

Intervju predsednika Opštine Bogatić, Nenada Beserovca, časopisu “EKOlist”, u celosti.

Ubrzano rešavanje problema komunalnog otpada

 

Milisav Pajević - Razgovarali smo s Nenadom Beserovcem, predsednikom Opštine Bogatić, o Lokalnom planu upravljanja komunalnim otpadom, ali i potencijalima i planovima ove samouprave...

Opština Bogatić ima Lokalni plan upravljanja komunalnim otpadom. U razgovoru s Nenadom Beserovcem, predsednikom Opštine Bogatić, saznajemo koliko se on primenjujete u praksi i u kojoj meri je uticao na suzbijanje i rešenje jednog od glavnih problema sa kojim se suočava Opština Bogatić – odlaganje komunalnog otpada i divlja smetlišta po selima.

- Imali smo do 2013. godine u Programu zaštite životne sredine samo organizovano prikupljanje komunalnog otpada na teritoriji naseljenog mesta Bogatić, te prolećna i jesenja uređenja privremenih deponija, kao I uklanjanje divljih deponija u mesnim zajednicama. Kroz program „Exchange 4”, 2014. i 2015. godine realizovali smo projekat „Unapređenje upravljanja komunalnim otpadom na teritoriji opštine Bogatić”, a konkretni rezultati proizašli iz samog projekta su sanacija privremenih deponija u Mesnim zajednicama „Metković” i „Belotić”, kao i uvođenje organizovanog prikupljanja komunalnog otpada od strane JKP „Bogatić”, u ove dve mesne zajednice. Iz ovog projekta iskoristili smo i iskustva i sugestije partnera iz Slovenije i, u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom opštine Bogatić za period 2011-2021. godine, već krajem 2015. godine nabavili nov kamion autosmećar, čime su se stekli uslovi da se organizovano prikuplja smeće u još tri mesne zajednice - „Dublje”, „Uzveće” i „Glušci”, tako da sada pokrivamo oko 40 odsto teritorije I domaćinstava, ovom komunalnom delatnošću.

U cilju rešavanja problema komunalnog otpada, Opština Bogatić je započela postupak priključenja regionalnoj deponiji Srem - Mačva. Skupština grada Sremska Mitrovica, jedan od osnivača regionalne deponije u februaru 2017. godine donela je Odluku o priključenju opštine Bogatić na regionalnu deponiju. Kako bi se stvorili uslovi da se opština Bogatić uključi u projekat EU IPA 2017 - uvođenje primarne separacije otpada, potrebno je da Skupština grada Šapca, kao drugi osnivač donese Odluku o priključenju opštine Bogatić regionalnoj deponiji - istakao je Beserovac.

Da li je održivo korišćenja geotermalnih resursa šansa za razvoj opštine Bogatić?

- Upotreba geotermalnih izvora je najveća razvojna šansa Bogatića. U Budimpešti je 18. oktobra održan sastanak partnera međunarodnog projekta „Danube region leading geothermal energy (DARLINGe)” na kojem smo prisustvovali i potpisali Sporazum o učešću Opštine Bogatić na navedenom projektu. U realizaciji projekta učestvuje 15 partnera iz šest država u okruženju, predstavljeni geološkim institutima, univerzitetima, industrijskim sektorom, razvojnim agencijama iz oblasti energetike, ministarstvima i opštinama. Vodeći partner na projektu je mađarski geološki i geofizički institut, a ispred stručnog tima Rudarsko-geološkog fakulteta prof. dr Dejan Milenić. Projektom su obuhvaćeni centralni I jugoistočni delovi Dunavske regije, ukupne površine oko 92.000 kilometara kvadratnih i to: južni delovi Mađarske, severoistočni delovi Slovenije, severni delovi Hrvatske, zapadni delovi Republike Srpske i centralni i severni delovi Bosne i Hercegovine i severni delovi Srbije (Vojvodina, Mačva i severni deo grada Beograda) i zapadni delovi Rumunije. Ukupna vrednost projekta je 2,525.760 evra. Ovim projektom Opština Bogatić dobiće sredstva u iznosu oko 30.000 evra, koja će biti iskorišćena za izradu Studije o detaljnim geotermalnim istraživanjima i oceni mogućnosti proizvodnje toplotne i električne energije iz geotermalnih resursa na teritoriji opštine Bogatić.

Šta je predviđeno usvojenim planom detaljne regulacije „Radne zone Dublje”?

- Plan detaljne regulacije „Radna zona Dublje”, izrađen od strane Javno urbanističkog preduzeća „Plan” Šabac. Prema postojećem režimu korišćenja zemljišta, izdvajaju se celine Banja, fudbalski teren, geotermalna bušotina, zelene površine i objekti na lokaciji. Ovim planom detaljne regulacije koji je izrađen za „Radnu zonu Dublje” biće omogućeno investiranje na ovoj lokaciji koja je sto posto u vlasništvuOpštine Bogatić. Za ulaganjau eksploataciju termalnog izvora kojise ovde nalazi već imamo zainteresovane investitore kojima ovim planom omogućavamo izgradnju pristupnih puteva i infrastrukture.

Opština Bogatić među retkim lokalnim samoupravama u Srbiji ima donesen strateški dokument „Procena ugroženosti od elementarnih neogoda i drugih nesreća”. Koliko je od pomoći Opštinskom štabu za vanredne situacije Opštine Bogatić postojanje takvog dokumenta I značili to da ste dobro organizovani i spremni za reagovanje u slučajuelementarnih nepogoda?

- Veoma smo ponosni na ovaj dokument, jer smo ga među prvim opštinama u Srbiji doneli i jako kvalitetno uradili. Procenom su obuhvaćeni i sagledani svi značajni statistički i drugi podaci o ljudskim, materijalnim, kulturnim i drugim resursima kojima raspolaže opština Bogatić, kao i moguće vrste i stepen ugrožavanja. Procena ugroženosti od elementarnih neogoda i drugih nesreća sadrži podatke i analize na osnovu kojih možemo što brže, organizovanije i efikasnije, preći sa rada u normalnim uslovima, na rad u vanrednim situacijama izazvanim elementarnim

i drugim nesrećama. Naš Štab za vanredne situacije je dobro organizovan i spreman zareagovanje u slučaju elementarnih nepogoda, to smo pokazili tokom poplava 2014. godine kada smo uspeli da zaštitimo Bogatić od većih šteta koje su nam pretile. Mi smo se posvetilipreventive i izvodimo radove na sanaciji obaloutvrde u dužini 310 metara u koju će bitiugrađeno 3.000 metara kubnih krupnog kamena. Sanaciju obaloutvrde finansira JVP Srbijavode” u okviru redovnog održavanja korita reke Drine, a izvođač radova je VP „Podrinje“ Šabac. Vrednost radova je oko 14 miliona dinara. Sanacija obaloutvrde veoma je značajna za opštinu, pre svega iz razloga što je ovo erozivno područje, gde se u prošloj godini prilikom visokog vodostaja reke Drine odronilo oko deset hektara zemlje.

Učestvovali ste na skupu „Dijalog o životnoj sredini i lokalnom razvoju - Planiranje i prioritizacija projekata na lokalnom nivou”, kakvi su utisci sa tog sastanka?

- Mi se zahvaljujemo Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu zaštite životne sredine I Stalnoj konferenciji gradova i opština što su okupili lokalne samouprave oko

ovako važne teme i dali smernice za buduće planiranje i izradu projekata, vezanih za zaštitu životne sredine, kako bismo što spremnije dočekali otvaranje Poglavlja 27, u procesu pregovora sa EU. Za Opštinu Bogatić oblast zaštite životne sredine je od krucijalnog značaja, jer smo mi izrazito poljoprivredna sredina, želimo da proizvodimo zdravu hranu i u saradnji sa novoosnovanim Ministarstvom, uveren sam da ćemo iznaći način, da zaštitimo zemljište, vodu i vazduh, ali da pre svega edukujemo naše sugrađane i ubedimo ih koliko je važno očuvati zdravom sredinu i okruženje u kojem živimo.

Krajem prošle godine Skupština Opštine Bogatić donela je Odluku o utvrđivanju naknade za zaštitu I unapređenje životne sredine, koliko sredstva računate da ćete prikupitii za koje namene ćete ih upotrebiti?

- S obzirom da do 2016. godine nismo imali ništa, računamo da ćemo ovom naknadom prikupiti dva i po do tri miliona dinara godišnje. Ta sredstva ćemo iskučivo koristiti za programe i projekte iz oblasti zaštite životne sredine na koje nam nadležno Ministarstvo zaštite životne sredineda odobrenje.

Skupština opštine Bogatić je na sednici u junu donela odluka o pokretanju postupka javnoprivatnog partnerstva za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije iodržavanja javnog osvetljenja na teritoriji Opštine Bogatić. Za koliko će sprovođenjem ovog projekta, potrošnja električne energije i održavanje ulične rasvete biti efikasnije?

- Veoma je važno što smo doneli odluku pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije na teritoriji Opštine Bogatić. Sprovođenjem

ovog projekta, potrošnja električne energije i održavanje ulične rasvete biće čak četiri puta manje. Takve uštede su izuzetno bitne za opštine sa malim budžetom poput Bogatića.

Na području Opštine Bogatić se nalazi nešto više od 54 hektara zaštićene površine Specijalnog rezervata „Zasavica”. Da li ste već to prepoznali kao šansu za razvojturističko-ugostiteljskih i sportsko-rekreativnih aktivnosti, kao I punktova za potrebe edukacije I prezentacije prirodnih vrednosti koje posedujete?

- Poznato je da se Specijalni rezervat prirode „Zasavica” nalazi se na severu Mačve, na teritoriji opština Sremska Mitrovica i Bogatić. Teritoriji opštine Bogatić pripada oko 15 odsto ovog rezervata. Mislim da do danas nismo u dovoljnoj meri iskoristili taj prirodni dragulj koji imamo.

Nadam se da će Turistička organizacija opštine Bogatić iskoristiti Specijalni rezervat prirode „Zasavica” i više ga promovisati u svojoj ponudi.

U opštini Bogatić nalazlo se se zaštićeno prirodno dobro Spomenik prirode „Stablo lipe - Mira” u Badovincima. Kakvu je sudbinu doživelo to stablo?

- Nažalost tužnu. Spomenik prirode „Stablo lipe - Mira” koji je pod zaštitom bio punih 19 godinana teritoriji opštine Bogatić je 2016. udario grom i potpuno ga spalio. Na predlog Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Skupština opštine Bogatić je na sednici održanoj 30. januara ove godine donela Rešenje o prestanku zaštite Spomenika prirode „Stablo lipe - Mira” koji se nalazio na teritoriji opštine Bogatić, katastarske opštine Badovinci, na katastarskoj parceli 4404, u privatnom vlasništvu Milovana Jakšića iz Badovinaca, zbog gubitka svojstva i vrednosti zaštićenog prirodnog dobra.

 

16. Nov. 2017 OДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА “ЛОКАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ”

Председник општине Богатић Ненад Бесеровац, учествовао је на Конференцији под називом "Локални механизми за родну равноправност", која је одржана у Београду у Палати Србија, у уторак 14.11.2017. године.

Скуп је отворила потпредседница Владе и председница Координационог тела за родну равноправност у Влади Републике Србије Зорана Михајловић, а у уводном делу присутним представницима локалних самоуправа обратили су се и амбасадор Швајцарске у Србији Филип Ге и стални координатор Уједињених нација у Србији Мишел Сен Ло. У свом обраћању потпредседница Владе Зорана Михајиловић истакла је следеће: "Србија је у претходне три године урадила пуно на унапређењу родне равноправности, што показује и извештај Светског економског форума, по којем је Србија на 40. месту у овој области од 144 земље. Сада је важно да тај процес пренесемо на локални ниво и створимо услове за већу укљученост мање заступљеног пола у политички, економски и друштвени живот свог града и земље".

"Србија је једина земља ван Европске уније која је увела Индекс родне равноправности, као и родно одговорно буџетирање. У неким сегментима смо бољи од региона и неких земаља ЕУ, али у неким областима као што је тржиште рада морамо да радимо више. Створили смо услове на републичком нивоу, сада је важно да те мере спроведемо и на локалу. Координационо тело је ту, да вам пружи подршку и помогне да се јаз у родној равноправности смањи и да сви грађани и грађанке имају исте могућности", закључила је Михајловићева.

 

16. Nov. 2017 У БОГАТИЋУ ОДРЖАНА СЕДНИЦА МАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

У Богатићу 13.11.2017.године одржана је 9.седница Савета Мачванског управног округа. Представници општина и градова између осталог су говорили о примени Закона о становању и одржавању зграда, као и о праћењу Закона о озакоњењу. Једна од тема била је и оснивање Меморијалног комплекса “Цер” , пројекта који је подржан од стране Владе Р.Србије У наставку седнице говорило се о сарадњи општина на пројектима од значаја за локалне самоуправе.

 

15. Nov. 2017 VEST O PRIKLJUČENJU OPŠTINE BOGATIĆ PROJEKTU “Danube Region leading Geothermal Energy (DARLINGe) OBJAVLJENA NA PORTALU THINK GEOENERGI-ISLAND

OBJAVLJENO - DANA 05.11.2017.godine

Funding received for early study on feasibility of geothermal development in Bogatic, Serbia

Alexander Richter is.linkedin.com/in/lxrichter  5 Nov 2017 - 

Under regional funding, a small community in Serbia receives funding for an early stage feasibility study looking into the potential of geothermal energy use for heating and power generation.

As part of a meeting by partners of the “Danube Region leading Geothermal Energy (DARLINGe) in Budapest/ Hungary in October 2017, an agreement on the participation of the Municipality of Bogatic in Serbia was signed.

The project includes 15 partners from six countries in the region, and at the meeting the project was presented to geological institutes, universities, industrial sector, development agencies in the field of energy, ministries and municipalities. The leading partner on the project is the Hungarian geological and geophysical institute, under the guidance of a team of experts from the Faculty of Mining and Geology under prof. Dr. Dejan Milenic.

“The use of geothermal sources is the biggest development opportunity for Bogatic.”, said Nenad Beserovac, President of Bogatic municipality.

The project covers the central and south-eastern parts of the Danube Region, the total area of which is about 92,000 square kilometers: the southern parts of Hungary, the northeastern parts of Slovenia, the northern parts of Croatia, the western parts of the Republic of Srpska and the central and northern parts of Bosnia and Herzegovina and the northern parts of Serbia (Vojvodina, The cat and the northern part of the city of Belgrade) and the western parts of Romania.

The total value of the project is EUR 2,525,760 (ca $3 million). With this project Municipality Bogatic will receive funds in the amount of around EUR 30,000 euros, to be used for the preparation of the Study on detailed geothermal research and assessment of the possibility of producing heat and electricity from geothermal resources on the territory of the municipality of Bogatic.

Source: Energetski Portal - www.thinkgeoenergy.com/funding-received-for-early-study-on-feasibility-of-geothermal-development-in-bogatic-serbia/

PREVOD:

Sredstva dobijena za istraživanje o izvodljivosti geotermalnog razvoja u Bogatiću, Srbija

Pod regionalnim finansiranjem, mala zajednica u Srbiji dobija finansije za ranu fazu studije izvodljivosti, u potrazi za potencijalom korišćenja geotermalne energije za grejanje i proizvodnju električne energije.

U sklopu sastanka partnera iz "Danube Region leading Geothermal Energy (DARLINGe) u Budampešti / Mađarska, u oktobru 2017. godine potpisana je saglasnost o učešću opštine Bogatić iz Srbije.

Projekat obuhvata 15 partnera iz šest zemalja u regionu, a na sastanku je projekat predstavljen geološkim institutima, univerzitetima, industrijskom sektoru, razvojnim agencijama u oblasti energetike, ministarstvima i opštinama. Vodeći partner na projektu je mađarski geološki i geofizički institut, pod vođstvom tima stručnjaka sa Rudarsko-geološkog fakulteta koje predvodi prof. Dr. Dejan Milenić.

"Korišćenje geotermalnih izvora je najveća razvojna prilika za Bogatić", rekao je Nenad Beserovac, predsednik Opštine Bogatić.

Projekat obuhvata centralne i jugoistočne delove Dunavskog regiona, ukupne površine od oko 92.000 kvadratnih kilometara: južne delove Mađarske, severoistočne delove Slovenije, severne delove Hrvatske, zapadne delove Republike Srpske i centralne krajeve Srbije (Vojvodina, Mačva i severni deo grada Beograda) i zapadne delove Rumunije. Ukupna vrednost projekta je 2.525.760 EUR (oko 3 miliona USD).

Ovim projektom Opština Bogatić će dobiti sredstva u iznosu od oko 30.000 evra, koja će se koristiti za pripremu studija o detaljnim geotermalnim istraživanjima i proceni mogućnosti proizvodnje toplotne i električne energije iz geotermalnih izvora na teritoriji opštine Bogatić

 
VRH