Vesti

26. Nov. 2020 ПОНОВНИ О Г Л А С - ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА-ЦРНА БАРА

ПОНОВНИ О Г Л А С - ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА-ЦРНА БАРА

 

26. Nov. 2020 ПОНОВНИ ОГЛАС -ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА-КЛЕЊЕ САЛА ЗА ВЕНЧАЊЕ

ПОНОВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

 

26. Nov. 2020 ПОНОВНИ О Г Л А С - ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА-БАНОВО ПОЉЕ

ПОНОВНИ О Г Л А С О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 

26. Nov. 2020 ПОНОВНИ ОГЛАС - ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА-БИФЕ ГЛУШЦИ

ПОНОВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

 
VRH