Vesti

23. Jun. 2017 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Штаб за ванредне ситуације општине Богатић обавештава пољопривредне произвођаче чији су усеви претрпели штету, као последицу града који је у вечерњим часовима 21.06.2017. године захватио делове територије општине Богатић, да исту могу пријавити у Одсеку за пољопривреду и рурални развој Општинске управе општине Богатић, соба 64.

                                                        КОМАНДАНТ ШТАБА Ненад Бесеровац

 

20. Jun. 2017 OBAVEŠTENJE OPŠTINSKE UPRAVE

OBAVEŠTENJE OPŠTINSKE UPRAVE
OBAVEŠTENJE OPŠTINSKE UPRAVE

U skladu sa odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada                                        (" Službeni glasnik RS ", br.104/2016 )

Opštinska uprava opštine Bogatić obaveštava sve vlasnike stanova i posebnih delova zgrada na zakonsku obavezu registracije Stambenih zajednica u zakonom propisanim rokovima.

Sve informacije mogu se dobiti u Opštinskoj upravi opštine Bogatić, svakog radnog dana u periodu od 10,00 do 12,00 časova, kancelarija br.30 ili na tel. 7786-126 lokal 128.

 

Obrasci i potrebna dokumentacija za registraciju nalaze se u prilogu obaveštenja i mogu se preuzeti na ovoj stranici, putem pojedinačnog linka za svaki dokument i obrazac.

 

15. Jun. 2017 Održana X sednica Skupštine opštine Bogatić

Video prilog

Odbornici u Bogatiću zasedali su danas na desetoj redovnoj sednici Skupštine opštine. Petnaest tačaka našlo se na dnevnom redu, koji je naknadno dopunjen zbog ostavke Slavka Đurkovića na mesto zamenika predsednika Opštine.

Po usvajanju ostavke Slavka Đurkovića, na inicijativu Srpske napredne stranke, predsednik Opštine Bogatić, Nenad Beserovac, predložio je Sinišu Puzića za novog zamenika. Na osnovu predloga predsednika, tajnim glasanjem, većinom glasova, odbornici su se izjasnili da Puzić ubuduće obavlja funkciju zamenika predsednika Opštine.

Među značajnijim tačkama bilo je usvajanje predloga odluke o završnom računu budžeta opštine Bogatić za 2016. godinu, koju je u Skupštinskoj sali prisutnima obrazložila Olivera Maštrapović, savetnik za budžet i računovodstvo Opštine Bogatić. Usvojen je i plan detaljne regulacije „Radna zona Dublje“, izrađen od strane Javno urbanističkog preduzeća „Plan“ Šabac. Prema obrazloženju, u obuhvatu plana, prema postojećem režimu korišćenja zemljišta, izdvajaju se celine Banja, fudbalski teren, geotermalna bušotina, zelene površine i objekti na lokaciji.

Predsednik Opštine Bogatić, Nenad Beserovac obrazložio je osmu tačku dnevnog reda, o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja na teritoriji opštine Bogatić. Sprovođenjem ovog projekta, potrošnja električne energije i održavanje ulične rasvete biće čak četiri puta manje.

Predlog odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom katasratskih parcela broj 3904 i 3906/2 u Bogatiću usvojen je na današnjoj sednici. Navedene katastarske parcele po svojim karakteristikama odgovaraju potrebama proširenja mesnog groblja u MZ Bogatić. Početni likvidacioni izveštaj Direkcije za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju opštine Bogatić JP – u likvidaciji usvojen je na osnovu druge tačke dnevnog reda. Nad ovim društvom, odlukom osnivača, pokrenut je postupak likvidacije, a Skupština opštine Bogatić , na sednici održanoj 30.01.2017. godine donela je odluku o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Direkcije.

Ostavka direktora Centra za Socijalni rad „Bogatić“ Bogatić, Slobodana Kovačevića, usvojena je na današnjoj sednici i na osnovu saglasnosti Ministarstva na funkciju vršioca dužnosti direktora postavljen je Zoran Zdravković, dipl.ecc.

Na dnevnom redu našao se i predlog Odluka o opštinskim nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Bogatić, kao i predlog Odluke o auto-taksi prevozu putnika. Predlog Odluke o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Bogatić takođe je usvojen, čime su propisane oblasti održavanja reda i mira u zgradama, oblast obavljanja privredne delatnosti, održavanje čistoće, oblast bezbednosti i nadzora i poglavlje korišćenja zajedničkih prostorija, uređaja i zemljišta.

 

6. Jun. 2017 ОДРЖАНА 13.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Дана 06.06.2017.године одржана је 13. седница Општинског већа Општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло се 22 тачке дневног реда. Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Богатић за 2016.годину којом се утврђују укупни приходи и примања са неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета Општине у 2016.години. Чланови Општинског већа су на основу Закона о привредним друштвима и Одлуке о покретању ликвидације ЈП. " Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Богатић" утврдили предлог Одлуке о усвајању почетног ликвидационог извештаја Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Богатић. Између осталог, чланови Општинског већа утврдили су предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације "Радна зона Дубље" у Дубљу који представља основ за утврђивање јавних површина и дефинисање инфраструктурних система у обухвату плана. Планска решења треба да обезбеде услове за трансформацију својине на замљишту што подразумева утврђивање основних услова за заштиту јавног интереса у оквиру самог насеља Дубље и дефинисање услова за изградњу на земљишту које ће бити понуђено потенцијалним инвеститорима. Чланови Општиског већа разматрали су и утврдили предлог Одлуке о ауто-такси превозу путника којом се уређује организација, начин и ближи услови за обављање ауто-такси превоза путника на територији општине Богатић, предлог Одлуке о општем кућном реду и стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Богатић којом се утврђују општа правила кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама, предлог Одлуке о општинским некатегорисаним путевима на територији општине Богатић којом се уређује управљање, заштита, одржавање, финансирање, изградња реконструкција, техничко регулисање саобраћаја, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Богатић. Чланови Општинског већа донели су закључак о прихватању иницијативе за оснивање Регионалне туристичке организације "Подриње". Чланови Општинског већа разматрали су и дали сагласност на извештај о раду Општинске управе Општине Богатић за 2016.годину, извештај о раду акредитоване Регионалне развојне агенције Подриње, Подгорина и Рађевина доо Лозница, извештај Школе за основно образовање одраслих "Обреновац" и сагласност на меморандум о сарадњи Општине Богатић и C:R:E:A.M EU PPP ALLIANCE у областима од јавног интереса кроз јавно-приватно партнерство. На седници Општинског већа између осталог донето је и решење о постављењу Општинског правобраниоца општине Богатић, на основу Закона о правобранилаштву.

 

1. Jun. 2017 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ У 2017.

КОНКУРС ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ У 2017. ГОДИНИ

МОЖЕ СЕ, У ЦЕЛОСТИ, ПРЕУЗЕТИ ПУТЕМ ЛИНКА ИСПОД ОВОГ ОБАВЕШТЕЊА

 
VRH