Вести

25. Jan. 2023 Општи позив за увођење у војну евиденцију

На основу чл. 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези (Сл. гласник РС Бр. 88/09, 95/10 и 36/18 и члана 4. став 3. Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе (Сл. гласник РС, бр. 100/11, 60/15 40/19), позивамо сва лица мушког пола, држављане Републике Србије, рођене 2005. године и старијих годишта, која нису уведена у војну евиденцију да се јаве у ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Шабац - ОК Богатић, улица Мике Витомировића 1, први спрат Општине Богатић, ради увођења у војну евиденцију. 
Увођење у војну евиденцију по општем позиву вршиће се у канцеларији број 66 у периоду од 16. јануара до 28. фебруара 2023. године у времену од 09 до 14 часова, а након тога по појединачном позиву током целе године.
Регрут који се уводи у војну евиденцију треба да понесе личну карту. Уколико не поседује личну карту, на увид понети другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет, а  у иностранству важећу путну исправу.
Регрут који борави у иностранству дужан је да се ради увођења у војну евиденцију јави надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.
Информације о увођењу у војну евиденцију могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу, надлежном према месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs
 

23. Jan. 2023 Стабилизује се ситуација на водотоцима у Мачви

Стабилизује се ситуација на водотоцима у Мачви
Стабилизује се ситуација на водотоцима у Мачви
Стабилизује се ситуација на водотоцима у Мачви Стабилизује се ситуација на водотоцима у Мачви Стабилизује се ситуација на водотоцима у Мачви

Штаб за ванредне ситуације општине Богатић обавештава грађане,да на подручју општине Богатић током протеклих дана због обилних падавина дошло до изливања из корита реке Саве и Дрине, али је стање на водотоцима стабилно.

Водостај реке Дрине према данашњим подацима РХМЗ-а износи 301цм, што је испод границе редовне одбране од поплава, а водостај Саве је 660цм што је за 10цм изнад границе редовне одбране од поплава, а на деоницама Ц.4.4 на објекту 7. (Десни насип уз Саву и Дрину од Бановог Брода до Црне Баре, 3.71 км) је уведена редовна одбрана од поплава на Водној јединици „Сава-Шабац“, и према подацима мерних станица Сава је у благом опадању.

На лицу места су били чланови Шаба за ванредне ситуације и представници локалне самоуправе и утврдили чињенично стање.

 

 

20. Jan. 2023 Препорука Штаба за ванредне ситуације општине Богатић

Препорука
Препорука

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018) и Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 и 111/2021 и др.закон), Штаб за ванредне ситуације општине Богатић, донoси следећу:

 

                       ПРЕПОРУКУ

 

  1. Сви чланови Штаба не могу се удаљавати са подручја општине Богатић и морају бити у сваком моменту доступни;
  2. Сва предузећа и установе (руководиоци) од значаја за заштиту и спасавање да изврше проверу исправности грађевинских машина, ажурирају спискове запослених и буду 24 часа доступни;

 

Повереници у МЗ Бадовинци, Салаш Црнобарски, Црна Бара, Богатић, Узвеће, Очаге, Глушци, Метковић, Белотић, Клење, Совљак, Глоговац, Баново Поље и Дубље, а уз помоћ савета месне заједнице организују праћење ситуације на насипима и каналима и о свему примећеном обавештавају на телефон 062/8818-162 и 066/8787-133.

 

Препоручује се становништву да због повећања водостаја предузму следеће мере:

 

  1. Власницима кућа, викендица, колеба и других објеката у небрањеном делу да обиђу и заштите своју имовину.
  2. Да искључе електричну енергију, склоне плинске боце и друге гасне и лако запаљиве уређаје из објеката у небрањеном делу.
  3. Шљункарама да се припреме за евакуацију машина и других материјалних средстава као и да не постављају вештачке препреке у небрањеном делу.
  4. Да изврше евакуацију стоке изван небрањеног дела.
  5. Да изврше склањање кошница из небрањеног дела.
  6. Повежу или уклоне своје пловне објекте.
  7. Становништву да не бацају смеће, осоку, шут и друго у небрањени део као и у каналску мрежу и корита.
  8. Због повећања нивоа подземних вода, а не постојања водоводне мреже и канализације препоручује се становништву, а посебно деци да користе прокувану или флаширану воду.

 

 

                                                                                НАЧЕЛНИК ШТАБА ЗА ВС

Бранко Даниловић

 

19. Jan. 2023 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
 

18. Jan. 2023 Јавни позив за доделу ауто-седишта за децу за путничка возила

Јавни позив и пријавни образац за доделу ауто-седишта за децу за путничка возила могу се видети и /или преузети у целости на дну странице, испод овог текста

 

17. Jan. 2023 Обавештење о плану расписивања јавних конкурса у 2023. години у општини Богатић

У складу са чл. 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( „Сл. гласник РС“ бр. 16/2018 ), Одлуке о буџету општине Богатић за 2023. годину („Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 33/22), oпштина Богатић у 2023. години планира расписивање следићих јавних конкурса:

1. Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења у области друштвеног и хуманитарног рада из буџета Општине Богатић за 2023. годину.

Могу да конкуришу:

- удружења грађана особа са инвалидитетом;

- удружења грађана која се баве заштитом и пружањем помоћи грађанима који се због социјалних или здравсвених околности налазе у стању социјалне потребе;

- удружења грађана која се баве заштитом и промовисањем људских и мањинских права и права детета, као и положаја и права маргинализованих група;

- удружења грађана која се баве заштитом животне средине, одрживог развоја, заштите животиња и сл;

- удружења грађана која се баве омладинском политиком;

- други субјекти у области друштвеног и хуманитарног рада као што су: задужбине, фондације, непрофитне установе и организације регистроване за обављање делатности друштвеног и хуманитарног карактера.

Планирани месец расписивања конкурса: март 2023.године.

Износ средстава опредељених из буџета Општине Богатић: 4.000.000,00 динара.

 

2. Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области културе из буџета Општине Богатић за 2023. годину

Могу да конкуришу:

- установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци ( уметници, сарадници, односно стручњаци у култури ), задужбине и фондације са седиштем, односно огранком на територији Општине Богатић, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Општина Богатић и који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури ( „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/06, 30/06 – исправка) и не могу учествовати у конкурсима које расписују њихови оснивачи.

Планирани месец расписивања конкурса: март 2023. године.

Износ средстава опредељених из буџета Општине Богатић: 1.350.000,00 динара.

 

3. Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета Општине Богатић ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2023. години

Може да конкурише:

- издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај садржај емитује/дистрибуира на територији општине Богатић;

- правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Богатић.

- право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

- нa конкурсу се може учествовати само са једним пројектом.

- издавач више медија може конкурисати са једним пројектом за сваки медиј.

- учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, који су локалног значаја и доприносе остваривању јавног интереса у јавном информисању, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% оправданих трошкова пројекта, док учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% оправданих трошкова пројекта производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у јавном информисању.

- Планирани месец расписивања конкурса: фебруар 2023. године.

Износ средстава опредељених из буџета Општине Богатић: 7.000.000,00 динара.

 

4. Јавно обавештење ради прикупљања предлога за суфинансирање годишњих програма спортских организација на територији Општине Богатић за 2024. годину

Могу да конкуришу:

- спортске организације са седиштем на територији Општине Богатић, односно недобитне

организације организоване на основу статута и основане ради заједничког циља у области спорта.

Планирани месец расписивања конкурса: крајем 2023. године.

Износ средстава опредељених из буџета Општине Богатић: 32.000.000,00 динара.

 

5. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница на територији Општине Богатић за 2023. годину

Могу да конкуришу:

- цркве и верске заједнице које су уписане у регистар који се води при надлежном Министарству вера и делују на територији Општине Богатић.

Планирани месец расписивања конкурса: март 2023. године.

Износ средстава опредељених из буџета Општине Богатић: 4.000.000,00 динара.

 

6. Јавни конкурс за финансирање програма удружења предузетника на територији Општине Богатић за 2023. годину.

Може да конкурише:

удружење предузетника које:

- је основано и регистровано у складу са Законом;

- има седиште на територији општине Богатић;

- према оснивачком акту и/или статуту има за циљ унапређење предузетничке делатности на територији општине Богатић;

- има најмање три члана која су регистрована као предузетници;

- је директно одговорно за припрему и извођење Програма активности;

- над којим није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

- које је измирило обавезе по основу пореза и доприноса и других јавних прихода;

- којем у року од две године пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера забране рада;

- које није у року од две године пре подношења пријаве правоснажном одлуком кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатнос удружења.

Планирани месец расписивања конкурса: март 2023. године.

Износ средстава опредељених из буџета Општине Богатић: 1.000.000,00 динара.

 

 

 

Одељење за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности

 

16. Jan. 2023 Од сутра почињу пријаве за субвенционисане кредите за пољопривреду

Обавештавамо пољопривредне произвођаче општине Богатић који су заинтересовани за субвенционисани кредит да ће се пријава вршити у канцеларији број 16 општине Богатић од уторка 17.01.2023. године до четвртка 19.01.2023. године.

 
VRH