Vesti

1. Dec. 2016 ЗАВРШЕН ПОПИС НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Video prilog ЗАВРШЕН ПОПИС НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА -БОГАТИЋ

У Београду, 30.11.2016.године у Влади Р.Србије одржана је конференција за медије Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре поводом годину дана примене Закона о озакоњењу објеката.
Конференцији су присуствовали начелници округа, као и представници градова који су имали најбоље резултате у попису нелегалних објеката - Крагујевца, Чачка, Лапова, Сврљига и Богатића, као и представници градова који су донели највише решења о озакоњењу - Београда, Новог Сада, Краљева, Зрењанина и Неготина. Oпштину Богатић на конференцији представљали су Ненад Бесеровац, председник Општине Богатић и Славко Владимировић, руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналано стамбене послове и заштиту животне средине.

Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, овом приликом представила је план како да се озакоњење нелегалних објеката у Србији заврши до краја мандата ове Владе.

“Да би овај задатак био завршен, све локалне самоуправе у Србији добиће могућност да на одређено запосле више од 1.000 људи који ће радити искључиво на пословима озакоњења. У исто време, Министарство је одредило дневне и месечне квоте свакој општини како би озакоњење у Србији било завршено до краја мандата ове владе. Ми ћемо на свака два месеца обавештавати јавност о контроли примене ових мера”, рекла је Михајловићева на конференцији за новинаре поводом годину дана од доношења Закона о озакоњењу објеката.
Потпредседница Владе је додала да је за годину дана од доношења Закона о озакоњењу објеката донето 37.850 решења и да је завршен попис 364.400 објеката, те да је то доказ да “озакоњење не може да се заустави”, и још једном поновила да неће бити новог закона.

Општина Богатић је једна од најуспешнијих општина у Србији јер је од почетка примене закона о озакоњењу који је усвојен пре годину дана пописала све незаконито изграђене објекте на територији општине.
Ненад Бесеровац, председник општине Богатић овом приликом истакао да је Општина Богатић почела на време са пописом нелегалних објеката на територији Општине и да је на основу добре организације и ангажовања свих људских и техничких капацитета успела да заврши попис у законском року, пописом последњих објеката у Бадовинцима. На подручју општине Богатић укупно је пописано око 12000 нелегалних објеката, а за 9400 донета су решења.

ЛИНК ЗА ВИДЕО ПРИЛОГ И ВЕСТ N1 -rs.n1info.com/a211548/Biznis/Opstine-ignorisu-zakon-samo-cetiri-dosad-popisale-ilegalne-objekte.html

ЛИНК ЗА ВИДЕО ПРИЛОГ www.rtv.rs/   - www.youtube.com/watch 

 

30. Nov. 2016 7. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Данас ,30.11.2016.године, одржана је 7. седница Општинског већа Општине Богатић.
Чланови Општинског већа су сходно Закону о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе усвојили обједињени Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама Општине Богатић којим се уређују организационе јединице и њихов делокруг, руковођење организационим јединицама, називи и описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број запослених за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Богатић.
Између осталог чланови Општинског већа усвојили су и Правилник о раду Савета за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Богатић.

 

30. Nov. 2016 V седница СО Богатић

Најзначајније тачке дневног реда пете седнице Скупштине општине Богатић биле су одлуке о покретању поступка ликвидације ЈП Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и изградњу и престанку рада, постојања и брисања Дирекције за пољопривреду и село. Према закону о изменама и допунама Закона о буџетском систему, јавна предузећа као индиректни корисници, не могу се финансирати из буџета локалне самоуправе. Одлуке је образложио Бранко Даниловић, начелник Општинске управе.
Недовршене послове, права, обавезе и одговорности за имовину јавног предузећа и Дирекције, коју чине право својине, право коришћења на стварима у јавној својини, новчана средства и друга имовинска права преузеће оснивач, Општина Богатић.

Дужности су разрешени директори, Матија Миловановић - директор Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и изградњу и Душан Туфегџић - директор Дирекције за пољопривреду и село, као и чланови надзорних одбора.

Преузимањем послова у надлежности обе Дирекције, Општинска управа ће путем интерног конкурса извршити и преузимање запослених радника.
Законски основ за њихово преузимање дат је у Закону о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору, којим се успоставља интерно тржиште рада и тиме отвара могућност да се кроз интерни јавни конкурс преузму и попуне радна места у органима и јавним службама, који су у систему локалне самоуправе. Број запослених у Општинској управи је са постојећих 102 повећан на 123.

Сходно покретању поступка ликвидације дирекција, усвојена је и Одлука о одређивању вршилаца комуналних делатности и Одлука о Општинској управи.

Већина поверених послова у надлежности Дирекције за грађевинско земљиште (уређивање грађевинског земљишта, стручни послови на изградњи, одржавање јавних путева) биће поверени Општинској управи. Послови обезбеђивања јавне расвете и одржавања зелених површина биће поверени Јавном комуналном предузећу, док ће се послови урбанистичког планирања поверити предузећу регистрованом за обављање тих врста одлука. У оквиру Општинске управе образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних послова и Кабинет председника општине као посебна организациона јединица. Унутар основних организационих јединица образоваће се уже организационе јединице: одсеци и групе.
Остале тачке дневног реда односиле су се на разрешења и именовања чланова школских одбора основних школа на подручју општине Богатић и „Мачванске средње школе“.

 

30. Nov. 2016 Stipendije najuspešnijim studentima

Najboljih pet studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za školsku 2016/2017. godinu, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Bogatić i ove godine biće stipendirani iz budžeta Opštine. Rang listu, na osnovu 39 prijavljenih studenata, formiralo je Odeljenje za društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Bogatić, na osnovu pravilnika konkursa i na osnovu prosečne ocene studenata iz prethodne godine.


Odlukom predsednika Opštine, stipendije se dodeljuju redovnim studentima:
1. Draškić Radoici iz Dublja - Fizički fakultet;
2. Krsmić Tanji iz Crne Bare - Medicinski fakultet;
3. Tešić Mladenu iz Bogatića - Elektrotehnički fakultet;
4. Todić Anđeliji iz Bogatića - Pravni fakultet;
5. Berić Ivani iz Bogatića - Fakultet političkih nauka.
Stipendije će se isplaćivati za period od novembra 2016. do novembra 2017. godine, u mesečnom iznosu od po 10 000 dinara.
Ovu vrstu stipendije već koristi 12 studenata, koji su prethodnih godina ispunili uslov za dobijanje, ali i ostvarili prosečnu ocenu iznad osam, koja je neophodna za nastavak stipendiranja.
Studentima i brucošima koji nisu dobili stipendije biće isplaćena jednokratna novčana pomoć. Petnaest studenata koji imaju prosek 8,50 dobiće iznos od 35 000, njih šest sa prosekom 8,00 iznos od 30 000, a sedmoro vukovaca dobiće iznos od 20 000 dinara.

 

26. Nov. 2016 ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ УЧЕСТВОВАЛИ НА 44. СКУПШТИНИ СКГО

Video prilog ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ НА 44. СКУПШТИНИ СКГО

У Београду, 24.11.2016.године одржана је 44. Скупштина Сталне конференције градова и општина (СКГО) највеће годишње окупљање градоначелника и председника општина, уз присуство око 500 учесника.

Осим највиших представника градова и општина у раду Скупштине учестовали су представници Владе Србије и ресорних министарстава, републички посланици, представници дипломатског кора, владиних и невладиних организација и институција, међународних донаторских организација, као и асоцијација локалних власти из других земаља са којима СКГО има успостављену сарадњу.

Делегацију Општине Богатић чинили су Ненад Бесеровац, председник Општине, Небојша Петронић, помоћник председника Општине и Бранко Даниловић, начелник Општинске управе Општине Богатић.

У уводом делу Скупштине учесницима су се обратили представници Владе Р.Србије, делегације Европске уније и земаља донатора Краљевине Шведске и Швајцарске.

Главна питања која су учесници разматрали на Скупштини су Програм економских реформи за период 2017-2019 године, услови за привлачење инвестиција и унапређење локалног економског развоја, као и нова законска решења о локалној самоуправи.

У оквиру радног дела Скупштине разматрани су и усвојени документи и одлуке важне за рад и функционисање СКГО.

Извор прилога: видео снимак и фотографија - Званична страница SKGO www.skgo.org/

 
VRH